Điều chỉnh kích thước chữ

Sửa đổi một số Luật để thực thi Hiệp định CPTPP

(CLO) Theo kế hoạch, Luật sửa đổi một số luật để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ được hoàn thành và trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5 năm 2019 theo quy trình, thủ tục rút gọn.

Báo nói Công luận
Sửa đổi một số Luật để thực thi Hiệp định CPTPP sẽ được hoàn thành và trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5/2019 (Ảnh minh họa)

Sửa đổi một số Luật để thực thi Hiệp định CPTPP sẽ được hoàn thành và trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5/2019 (Ảnh minh họa)

Đây là nhiệm vụ đã được Chính phủ xác định tại Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) ban hành cuối tháng 1/2019. Luật sửa đổi một số luật để thực thi Hiệp định CPTPP sẽ được hoàn thành và trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5 năm 2019 theo quy trình, thủ tục rút gọn. Bộ Công Thương được Chính phủ giao chủ trì xây dựng các văn bản này.

Các Luật được sửa đổi gồm có: Luật An toàn thực phẩm 2010; Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2010; và Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (đối với những cam kết phải thực hiện ngay khi Hiệp định có hiệu lực).

Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương làm đầu mối thông tin về Hiệp định CPTPP nói riêng và các hiệp định thương mại tự do (FTA) nói chung tại Bộ Công Thương để cung cấp thông tin, hướng dẫn và làm rõ các nội dung cam kết và các vấn đề có liên quan đến Hiệp định CPTPP và các FTA mà Việt Nam tham gia.

Cụ thể, Bộ Công Thương được giao xây dựng Cổng thông tin điện tử (kết nối trực tiếp với trang chủ của Bộ Công Thương) về tất cả các FTA mà Việt Nam đang tham gia (trong đó có Hiệp định CPTPP), các thông tin, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của các đối tác FTA (FTA Portal). Việc xây dựng Cổng thông tin điện tử này được tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật bởi các đối tác CPTPP và các tổ chức quốc tế có quan tâm.

Bộ Công Thương cũng cho biết, dự kiến đầu tháng 3 tới, Bộ sẽ tổ chức họp báo chuyên đề về các nội dung liên quan đến kế hoạch thực thi hiệp định CPTPP của Chính phủ cũng như các hiệp định có liên quan.

Linh trang