Điều chỉnh kích thước chữ

Tác phẩm trong sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1986 – 2016

Sáng nay (23/11), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức “Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam” (1966 – 2016) và khai mạc triển lãm “Tác phẩm trong sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1986 – 2016” tại Hà Nội. Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và kỉ niệm 50 năm thành lập Bảo tàng.

Audio

Sự kiện: Mỹ thuật

(CLO) Sáng nay (23/11), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức “Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam” (1966 – 2016) và khai mạc triển lãm “Tác phẩm trong sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1986 – 2016” tại Hà Nội. Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và kỉ niệm 50 năm thành lập Bảo tàng.

Tác phẩm được trưng bày tại triển lãm Tác phẩm được trưng bày tại triển lãm

Trên chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã không ngừng phấn đấu, phát huy truyền thống sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực làm tròn sứ mệnh bảo tồn và phát huy di sản mỹ thuật phong phú, đa dạng của nước nhà. Đây là dịp để nhìn lại những thành tựu mà Bảo tàng đã đạt được, tôn vinh các thế hệ cán bộ, viên chức đã đóng góp cho sự phát triển của Bảo tàng. Đồng thời, xác định mục tiêu và trách nhiệm của Bảo tàng trong những năm tới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế.

Tại đây có trưng bày 50 tác phẩm nghệ thuật của 50 tác giả trong triển lãm. Cùng với công cuộc đổi mới (bắt đầu từ năm 1986), nền mỹ thuật Việt Nam ngày càng thể hiện rõ sự phát triển đa dạng, tính độc đáo và bản sắc riêng, tạo nên một nền nghệ thuật tạo hình Việt Nam năng động, giàu sức sống. Nếu trước năm 1986, mỹ thuật Việt Nam chủ yếu sáng tác theo các khuynh hướng hiện thực xã hội chủ nghĩa, hiện thực lãng mạn, ấn tượng thì sau năm 1986 đã xuất hiện nhiều trào lưu, khuynh hướng mới như: biểu hiện, đồng hiện, trừu tượng, siêu thực, nghệ thuật sắp đặt, trình diễn, video art…

Trong bối cảnh ấy, Bảo tàng đã kịp thời song hành để tuyển chọn, lưu giữ các tác phẩm xuất sắc, làm giàu thêm những bộ sưu tập vốn đã hết sức đa dạng, phong phú, có giá trị đặc biệt, được hình thành cùng chiều dày lịch sử tại nơi đây. Cùng với các tác phẩm trong hệ thống trưng bày thường xuyên, Triển lãm này hàm chứa nỗ lực và mong ước của những người làm bảo tàng muốn giới thiệu tới công chúng những tác phẩm đánh dấu một giai đoạn phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu của nền mỹ thuật Việt Nam.

Triển lãm sẽ diễn ra từ 23 đến 29/11 tại phòng Trưng bày chuyên đề Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Bích Việt