Agribank - Ngân hàng có tốc độ tăng trưởng doanh số thanh toán tại EDC/POS cao nhất năm 2014

Agribank dành 5.000 tỷ đồng cho vay phát triển thủy sản

Agribank chi nhánh Hà Tĩnh: Huy động hơn 1500 tỷ đồng vốn đầu tư cho nông nghiệp- nông dân- nông thôn

(CLO) Dự thảo Luật quản lý thuế sửa đổi vừa được Bộ Tài chính công bố lấy ý kiến có phần bổ sung đề xuất, với hàng hóa dịch vụ kinh doanh qua mạng có giá trị 1 triệu đồng trở lên, người kinh doanh phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.