Điều chỉnh kích thước chữ

Tái tạo văn hóa Petrovietnam, gìn giữ “ngọn lửa thiêng” của Tổ quốc

(CLO) Từ 60 năm qua, các thế hệ người dầu khí không ngừng vun đắp bản sắc văn hóa đặc trưng của Petrovietnam. Lãnh đạo Tập đoàn xác định, tái tạo văn hóa PVN sẽ là một quá trình tiếp thu từ truyền thống, chắt lọc trong hiện tại, là quá trình lâu dài, bền bỉ, không ít thử thách.

Audio

Văn hóa PVN kết tinh truyền thống và hiện đại

Tinh thần, cốt cách và nét văn hóa riêng của những người lao động ngành Dầu khí được rèn luyện, kết tinh cùng năm tháng để giờ đây các thế hệ người lao động tự hào về Truyền thống văn hóa của ngành mình – Văn hóa ngành Dầu khí góp phần giữ gìn “ngọn lửa thiêng” của Tổ quốc.

tai tao van hoa petrovietnam gin giu ngon lua thieng cua to quoc hinh 1

Đối diện và vượt qua gian nan thách thức đã thành một yếu tố làm nên văn hóa Dầu khí.

Ngọn lửa Dầu khí được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác tạo nên bản sắc của văn hoá Dầu khí; là giá trị mà mỗi thành viên trong ‘ngôi nhà chung” phải biết trân trọng, gìn giữ và phát triển; coi đó là phương thức hành xử để người Dầu khí luôn được nhận ra dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào. Giữ cho ngọn lửa truyền thống luôn bừng sáng, sưởi ấm trái tim và hun đúc nhiệt huyết của các thế hệ người lao động Dầu khí là đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Petrovietnam.

Trên tinh thần đó, văn hóa PVN phải được thấm, ngấm sâu sắc hơn,  từng suy nghĩ trở thành hành động, từ hành động hình thành những thói quen tốt làm nên cốt cách, bản sắc người Dầu khí; có như vậy, văn hóa Petrovietnam với phương châm hành động "Đoàn kết - Kỷ Cương - Sáng tạo - Hiệu quả" sẽ không chỉ là khẩu hiệu mà sẽ luôn tươi mới và sáng mãi!

Chính vì vậy, Tập đoàn luôn xác định phải xây dựng văn hóa trong mọi hoạt động. Mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động trong “ngôi nhà chung” đã và đang tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, đổi mới sáng tạo để ngành đạt được những kết quả cao hơn nữa.  Đồng thời luôn xác định rõ hệ giá trị cốt lõi của Petrovietnam, đó là: Khát vọng: Là động lực vươn lên những tầm cao mới. Trí tuệ: Là sức mạnh phát triển. Chuyên nghiệp: Là khoa học, sáng tạo. Nghĩa tình: Là chất keo gắn kết.

Nhận thức vai trò quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, tài sản vô hình gắn liền với quá trình định hình tầm nhìn, sứ mệnh và xây dựng thương hiệu, là chìa khóa vàng của sự thành công trên mỗi chặng đường phát triển của doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã và đang tích cực triển khai thực hiện Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam nhằm hướng tới một doanh nghiệp với những giá trị văn hóa chuẩn mực theo phương châm hành động: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Trong đó, "Đoàn kết" được cụ thể bằng việc luôn đặt mình vào hoàn cảnh của đồng nghiệp, bộ phận, phòng ban, đơn vị khác để thấu hiểu và đồng cảm; không đổ lỗi, luôn coi mình là nguyên nhân.

Sẵn sàng chia sẻ (thông tin, dữ liệu), hỗ trợ và phối hợp để cùng hoàn thành công việc, tôn trọng, hợp tác, không có hành động xúc phạm đồng nghiệp. Rà soát hệ thống quản lý, phân công, phân nhiệm, quy trình phối kết hợp trong công việc để hiểu rõ phạm vi trách nhiệm, tăng tốc độ phối kết hợp; đề xuất giải pháp, giải quyết kịp thời mâu thuẫn, không để phát sinh đơn thư, khiếu kiện.

Sự "Kỷ cương" là việc tuân thủ pháp luật; thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, nội quy. Trong đó lãnh đạo luôn nêu gương, cán bộ nhân viên chấp hành theo đúng phân công, có trách nhiệm, hoàn thành đúng tiến độ, tham gia nghiêm túc đầy đủ kỳ họp…

Tính "Sáng tạo" cũng luôn được đề cao nên tập đoàn luôn khuyến khích người lao động có giải pháp, sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiệu suất công việc…

Để đánh giá hoạt động thì "Hiệu quả" luôn là tiêu chí quyết định, được cụ thể hóa thông qua tối ưu hóa hiệu quả sử dụng các nguồn lực (nhân lực, chi phí, thời gian, thiết bị,..); tránh thất thoát hoặc gây lãng phí, nâng cao hiệu quả cá nhân…

Có thể nói, phương châm hành động trong Đề án tái tạo văn hóa PVN phải được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, để từng bước thấm nhuần trong mỗi người lao động, trở thành nếp nghĩ, thói quen trong công việc hàng ngày. Mục tiêu là để văn hóa doanh nghiệp không phải là một điều gì đó mơ hồ, tách biệt với hoạt động sản xuất, kinh doanh mà thực chất, là một phần không thể thiếu, gắn với mọi hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả, uy tín, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp, là động lực để xây dựng và thực hiện Chiến lược phát triển bền vững PVN trong thời kỳ mới.

Tái tạo văn hóa PVN sẽ là một quá trình tiếp thu từ truyền thống, chắt lọc trong hiện tại

Sau một thời gian nỗ lực, tích cực triển khai, đến nay việc thực hiện Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Công tác triển khai được thực hiện một cách hệ thống, bài bản, nghiêm túc với sự thống nhất trong lãnh đạo, sự đồng thuận trong cán bộ, công nhân viên (CBCNV), tạo sự chuyển biến về nhận thức và bước đầu tác động đến hành vi của lãnh đạo, CBCNV, người lao động toàn Tập đoàn; góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD) trong bối cảnh hết sức khó khăn của năm 2020 cũng như những tháng tháng đầu năm 2021; từng bước nâng tầm uy tín và hình ảnh của Tập đoàn.

Phát huy những kết quả đạt được, trước tình hình mới với diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Tập đoàn, để thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Trưởng ban Chỉ đạo tái tạo văn hóa Petrovietnam nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc đẩy mạnh thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Theo đó, trong thời gian tới, từ Tập đoàn đến các đơn vị cần đầu tư con người, công sức, thời gian, tài chính để thực hiện tái tạo văn hóa Petrovietnam ngày càng hiệu quả, thiết thực, lan tỏa; chú trọng công tác đào tạo/đào tạo nội bộ về văn hóa doanh nghiệp đến từng CBCNV, người lao động trong toàn Tập đoàn…

Không chỉ vậy, ngày 9/8/2021, Phó Bí thư Thường trực Phạm Xuân Cảnh thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn cũng đã ký văn bản chỉ đạo, yêu cầu 100% chi, đảng bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức sinh hoạt trực tuyến chuyên đề: Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Sinh hoạt chuyên đề này nhằm xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý, điều hành doanh nghiệp, làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi hoạt động của tổ chức Đảng, hoạt động quản trị, điều hành SXKD của Tập đoàn và các đơn vị thành viên; tạo môi trường cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, giữ gìn đạo đức, phẩm chất, lối sống; người lao động dầu khí tin tưởng, yên tâm, tự hào và gắn bó với ngành Dầu khí. Trong sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên, đoàn viên, hội viên là người lao động Dầu khí sẽ nêu nhận thức của cá nhân, tác dụng của chuyên đề đối với bản thân, liên hệ với đặc thù của chi bộ, cơ quan đơn vị để từ đó thống nhất cùng hành động.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn cũng chỉ đạo các đơn vị, đoàn thể trong Tập đoàn ngay trong quý III-2021 áp dụng đánh giá hằng tháng, hằng quý đối với từng cá nhân, tập thể trong thực hiện phương châm hành động. Cả hệ thống chính trị đồng bộ vào cuộc thực hiện tái tạo văn hóa Petrovietnam chú trọng đề cao trách nhiệm, tính nêu gương của lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ. Việc triển khai thực hiện các nội dung trong phương châm hành động phải thống nhất và được quan tâm theo dõi, đôn đốc, kịp thời, đánh giá sát sao để thực sự đi vào đời sống của doanh nghiệp.

Có thể nói, Ngành Dầu khí với khát vọng của những người đi tìm lửa đã biến mong ước của Bác Hồ và ước mơ của dân tộc thành sự thật. Không có doanh nghiệp nào có thể trường tồn và phát triển nếu thiếu đi khát vọng và nền tảng văn hóa. Khát vọng vươn lên và chinh phục các thử thách là tiền đề giúp doanh nghiệp phát triển lên một tầm cao mới, hướng tới những chân trời mới. Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam có được sự phát triển như ngày hôm nay là kết quả của sự học hỏi, nỗ lực sáng tạo và cải tiến không ngừng của các thế hệ người lao động Dầu khí, là hành trình xây dựng, gìn giữ và tái tạo văn hóa của nhiều thế hệ.  

Hà Vân

Bình Luận
 
 
Tin mới
EU phạt Ba Lan 1 triệu euro mỗi ngày vì cải cách tư pháp

(CLO) Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) đã yêu cầu Ba Lan nộp phạt 1 triệu euro (1,2 triệu USD) mỗi ngày vào thứ Tư (27/10) vì quyết định bỏ qua phán quyết của EU về cải cách tư pháp của Warsaw.

Dịch bệnh COVID-19 nóng trở lại tại khu vực Đông Âu

(CLO) Dịch COVID-19 đang có chiều hướng lắng dịu trên toàn cầu, tuy nhiên, ở khu vực Đông Âu dịch bệnh đang nóng trở lại khi số ca mắc mới và ca tử vong vẫn tăng mạnh.

Vòng 2 cúp Quốc gia Đức: Borussia Monchengladbach nghiền nát Bayern Munich với tỷ số 5-0

(CLO) Dù tung ra đội hình mạnh nhất trong chuyến làm khách trên sân của Borussia Monchengladbach, tại vòng 2 Cúp quốc gia Đức sáng 28/10, nhưng Bayern Munich đã bất ngờ nhận trận thua đậm 0-5 và chính thức bị loại khỏi giải đấu. 

Giá Bitcoin hôm nay 28/10: Giảm mạnh dưới 60.000 USD

(CLO) Bitcoin giảm xuống dưới 60.000 USD khi cơn sốt đối với ETF mất dần. Mức Hỗ trợ, hoặc mức mà người mua có xu hướng đầu tư lúc này là khoảng 53.000 USD.

Lào tăng cường phong tỏa để phòng chống COVID-19

(CLO) Với việc có tới 99% số ca nhiễm COVID-19 mới là lây nhiễm trong cộng đồng, nhiều tỉnh ở Lào đã phong tỏa chặt, việc đi lại bị cấm đến ngày 8/11.

Barcelona chính thức sa thải Koeman, Xavi là ứng viên thay thế số 1

(CLO) Trang chủ của Barcelona đã chính thức thông báo sa thải HLV Ronald Koeman sau trận thua Vallecano ở vòng 10 La Liga diễn ra đêm qua. 

Giá vàng thế giới 28/10: Tăng trở lại khi đồng đô la và lợi tức kho bạc Mỹ giảm

(CLO) Giá vàng tăng cao hơn vào sáng nay, được thúc đẩy bởi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và đồng đô la yếu hơn, mặc dù sức hút của thị trường chứng khoán đã giữ mức tăng của vàng trong tầm kiểm soát.

Quốc hội và Chính phủ phối hợp hài hòa tạo xung lực cho nền kinh tế tăng trưởng

(CLO) Trong 2 năm đối mặt với đại dịch Covid-19, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành hàng loạt giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Nới lỏng giãn cách, người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn gia tăng

(CLO) Đêm 27/10, tổ công tác của Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm giao thông, tập trung việc xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.