Điều chỉnh kích thước chữ

Tạm dừng các lễ hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An để phòng, chống dịch Covid-19

(CLO) Ngày 4/2, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An đã ban hành công văn tạm ngừng các hoạt động lễ hội để phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Audio

Theo đó, Công văn số 276/SVHTT-NSVHGĐ do Sở Văn hóa và Thể thao ban hành gửi UBND các huyện, thành phố, thị xã yêu cầu chỉ đạo tạm ngừng tổ chức lễ hội để phòng, chống dịch Covid-19.

Lễ hội Đền Cờn, Hoàng Mai, Nghệ An. (ảnh T/L).

Lễ hội Đền Cờn, Hoàng Mai, Nghệ An. (ảnh T/L).

Công văn nêu rõ, trước tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp và nguy hiểm, nhất là những biến chủng mới xuất hiện với tốc độ lây lan nhanh. Để hạn chế các hoạt động tập trung đông người, thực hiên nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thực hiện Nghị định số 110/2018 ND-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội, chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An.

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị UBND các huyện, thành, thị tạm ngừng hoạt động lễ hội cho đến khi có thông báo mới.