Điều chỉnh kích thước chữ

Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an ninh trật tự đường thủy nội địa

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ban hành Quyết định số 937/QĐ-BGTVT về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới".

Audio
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa (Ảnh minh họa)

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa (Ảnh minh họa)

Thực hiện Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 16/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới"; Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 937/QĐ-BGTVT về Kế hoạch triển khai thực hiện.

Cụ thể, Bộ GTVT giao Cục đường thủy nội địa Việt Nam thực hiện việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch và cơ chế, chính sách; nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa; rà soát, hoàn thiện quy định về điều kiện kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa.

Rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực đường thủy nội địa có liên quan đến an toàn giao thông. Lập quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.

Cục đường thủy nội địa Việt Nam chủ trì thực hiện việc kiểm tra, lập và công bố danh mục các dự án, các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường thủy nội địa.

Trên cơ sở đó, tổ chức lập kế hoạch đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, cải tạo, xóa bỏ các điểm đen, điểm tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó nghiêm cứu, phát triển đóng mới các mẫu phương tiện đường thủy nội địa có tính năng an toàn cao, giá thành rẻ, phù hợp với điều kiện từng vùng miền.

Áp dụng khoa học công nghệ nâng cao chất lượng đào tạo và thi, kiểm tra cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Bộ GTVT giao Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, “Cảng, bến sông an toàn”, mô hình “Cụm, khu dân cư an toàn giao thông đường thủy nội địa”. 

Cục đường thủy nội địa Việt Nam nâng cấp, xây dựng Cơ sở dữ liệu đường thủy nội địa quốc gia có kết nối, tích hợp các số liệu về tai nạn giao thông, kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, đăng ký, đăng kiểm phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, xử lý vi phạm…

Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu. Vụ An toàn giao thông chủ trì đôn đốc, báo cáo, tổng kết việc triển khai thực hiện kế hoạch.

Ngọc Hải