Điều chỉnh kích thước chữ
Sở Xây dựng Lai Châu:

Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch

(NB&CL) Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; công tác quản lý nhà nước về xây dựng được quan tâm, chú trọng, công tác quản lý xây dựng đô thị, trật tự đô thị, quản lý XD sau cấp phép được tiến hành thường xuyên… là những kết quả nổi bật mà Sở XD Lai Châu đã đạt được trong thời gian qua.

Báo nói Công luận

Với sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh, Bộ xây dựng; sự phối hợp của các cấp, các ngành cùng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, năm 2018 vừa qua, vượt qua nhiều khó khăn, Sở Xây dựng Lai Châu đã đạt được không ít những kết quả nổi bật. Trước hết, là công tác cải cách hành chính. Năm 2018 vừa qua, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung đề án thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Xây dựng; Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Lai Châu, thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" đảm bảo kịp thời, đúng thời gian quy định. Sở cũng cập nhật, bổ sung thường xuyên thông tin hoạt động ngành xây dựng trên webisite của Sở để công khai và phục vụ nhu cầu khai thác thông tin đối với tổ chức, cá nhân có liên quan…

Đồng chí Bùi Quang Sắc - Tỉnh Ủy viên - Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Bùi Quang Sắc - Tỉnh Ủy viên - Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại Hội nghị.

Trong công tác quản lý kiến trúc, quy hoạch, Sở cũng đã trình UNBD tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2030; phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu di tích lịch sử Văn hóa Bản Lướt huyện Than Uyên; lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu các đô thị làm cơ sở để đầu tư xây dựng, phát triển đô thị. Sở cũng đã thẩm định dự thảo "Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu". Sở cũng xin chủ trương lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Uyên ; khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội cho công nhân viên chức, người có công, người lao động có thu nhập thấp chưa có nhà trên địa bàn TP. Lai Châu. Sở cũng đã tham mưu UNBD tỉnh điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết các đô thị trên địa bàn tỉnh…. Sở cũng tham gia ý kiến thiết kế cơ sở các dự án về kiến trúc đảm bảo về tiến độ và chất lượng. Công tác thỏa thuận quy hoạch đã được triển khai kịp thời đáp ứng được nhu cầu phát triển đô thị trên địa bàn đảm bảo theo quy hoạch được phê duyệt. Thực hiện cấp phép xây dựng cho 22 công trình đúng thời gian quy định phù hợp với quy hoạch được duyệt. Quy hoạch nông thôn mới được triển khai, đến nay 96/96 xã trong toàn tỉnh đã được quy hoạch và phê duyệt quy hoạch nông thôn mới…

Công tác quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn cũng được Sở quan tâm, chú trọng. Năm 2018 vừa qua, Sở đã thẩm định báo cáo kỹ thuật, thẩm định dự án, điều chỉnh bổ sung thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công- tổng dự toán 55 công trình. Sở đã tham gia ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 32/2015/NĐ-CP và Nghị định 37/2015-NĐ-CP, Tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành động xây dựng cho 138 cá nhân, xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 78 tổ chức theo quy định…

Công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động trong xây dựng, công tác quản lý kinh tế vật liệu xây dựng, công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản, công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018, thực hiện các Nghị quyết 18,19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch 835/KH-UBND… cũng được Sở chú trọng. Nhờ đó, xây dựng đô thị, trật tự đô thị, quản lý xây dựng sau cấp phép được  tiến hành thường xuyên. Công tác cấp phép xây dựng được thực hiện đúng thời gian quy định theo cơ chế một cửa và đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch đã được duyệt ; Công tác kiểm tra quản lý chất lượng công trình xây dựng, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đã được chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn tăng cường thực hiện, các công trình, dự án được kiểm tra chặt chẽ về thủ tục… chất lượng xây dựng công trình được nâng cao…

Năm 2019 này, Sở Xây dựng Lai Châu đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, các quy định trong lĩnh vực xây dựng; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước các lĩnh vực thuộc ngành xây dựng; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, phát triển đô thị bảo đảm đồng bộ, bền vững; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển vật liệu xây dựng, Chương trình phát triển nhà ở đã được UBND tỉnh phê duyệt, tập trung triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ…

Việt Cường - Đào Vinh - Bá Quỳnh - Cảnh Võ