Điều chỉnh kích thước chữ

Tăng cường nhắc nhở, xử lý vi phạm qua thiết bị giám sát hành trình

(CLO) Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải (GTVT); Sở GTVT Hà Nội vừa ban hành văn bản số 3718/SGTVT-QLVT về việc tăng cường đôn đốc, nhắc nhở và xử lý vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình.

Audio
Tăng cường nhắc nhở, xử lý vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình

Tăng cường nhắc nhở, xử lý vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình

Để tăng cường phối hợp thực hiện nhiều giải pháp góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải, Sở GTVT Hà Nội đề nghị Văn phòng Ban An toàn giao thông Thành phố phối hợp với các cơ quan, chính quyền cấp cơ sở, cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông như: đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, không sử dụng rượu bia, ma túy khi tham gia giao thông...

Đồng thời khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông; khuyến khích người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, hạn chế đi lại bằng phương tiện cá nhân. Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở GTVT, Phòng Quản lý vận tải xây dựng và triển khai Kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố thực hiện các quy định của pháp luật.

Sở GTVT Hà Nội đề nghị các đơn vị khai thác bến xe tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát các điều kiện của phương tiện, người lái, hàng hoá, hành lý của hành khách và lệnh vận chuyển của doanh nghiệp trước khi cho xe xuất bến, chỉ xác nhận vào lệnh vận chuyển và cho xe xuất bến khi đủ điều kiện theo quy định.

Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo dõi thiết bị Giám sát hành trình để kịp thời nhắc nhở lái xe chấp hành nghiễm các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải, không phóng nhanh vượt ẩu, vi phạm về tốc độ và thời gian lái xe liên tục, dừng, đỗ sai quy định.

Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi nhắc nhở đội ngũ lái xe thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn, chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ; chỉ sử dụng lái xe có đủ sức khỏe để điều khiển phương tiện, có phương án bố trí xe và lái xe dự phòng đề thay thế khi cần thiết; xử lý nghiêm trường hợp lái xe sử dụng rượu bia, chất ma túy khi lái xe.

Sở GTVT Hà Nội giao Phòng Quản lý vận tải là đầu mối tiếp nhận các thông tin liên quan đến các vi phạm (nếu có) của các đơn vị vận tải, tham mưu Giám đốc Sở hình thức xử lý theo quy định.

Thường xuyên trích xuất dữ liệu thông qua hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi phạm; đặc biệt các vi phạm về tốc độ, thời gian lái xe liên tục...

Thanh Hằng