Điều chỉnh kích thước chữ

Tăng cường sự công khai, minh bạch, chuyên nghiệp trong hoạt động kiểm toán

(CLO) Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, toàn ngành kiểm toán phải đồng tâm hiệp lực, trách nhiệm, trung thực, bảo đảm nguyên tắc “hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”; không ngừng tăng cường sự công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại hóa.

Audio
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: quochoi.vn

Sáng 8/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước. Cùng dự có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái; Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc...

Trong năm 2019, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện 212 cuộc kiểm toán, hoàn thành và phát hành 248/290 Báo cáo kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán năm 2019.

Qua kiểm toán đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị được kiểm toán.

Đặc biệt, trong năm 2019, Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp 82 báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng.

Theo kế hoạch, trong năm 2020, Kiểm toán Nhà nước tổ chức thực hiện 158 cuộc kiểm toán. Trong đó có kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước, báo cáo quyết toán ngân sách của 16 bộ, cơ quan trung ương và 40 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 9 chủ đề kiểm toán hoạt động; 21 chuyên đề kiểm toán chuyên sâu…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận Kiểm toán Nhà nước đã ngày càng tạo được niềm tin với Đảng, Nhà nước và nhân dân, thể hiện rõ nét vai trò của mình, hỗ trợ tích cực cho hoạt động của Quốc hội trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích của Kiểm toán Nhà nước đã đạt được.

Về nhiệm vụ năm 2020, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Kiểm toán Nhà nước cần chủ động phối hợp và cung cấp các thông tin kịp thời, xác thực phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND các địa phương và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật, trong đó tập trung kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và các nội dung phục vụ cho đánh giá việc thực hiện Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, toàn ngành và từng kiểm toán viên nhà nước phải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, trách nhiệm, trung thực, bảo đảm nguyên tắc “hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”; đồng thời không ngừng tăng cường sự công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại hóa trong hoạt động; bảo đảm công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ; phân tích, đánh giá chính xác nguyên nhân để có giải pháp tăng tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Kiểm toán Nhà nước khẩn trương triển khai kế hoạch thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước để các quy định của Luật sớm đi vào cuộc sống. Đồng thời rà soát các văn bản quy phạm pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần tập trung hoàn thiện Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2020 - 2030 trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 40 vừa qua, thể hiện đúng quan điểm, chủ trương của Đảng liên quan đến sắp xếp, tổ chức bộ máy nhà nước hiện nay và cập nhật tinh thần của các dự thảo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới. Sau khi hoàn thiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và phê duyệt.

Chủ tịch Quốc hội trao tặng Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc của Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội trao tặng Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc của Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Kiểm toán Nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nhằm đem lại sự phát triển đột phá, tham gia vào sự phát triển của nền kinh tế số và thích ứng linh hoạt với sự thay đổi nhanh chóng của Cách mạng công nghiệp 4.0. Kiện toàn công tác cán bộ, xây dựng, đào tạo đội ngũ công chức, kiểm toán viên trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức, kinh nghiệm phong phú, tính chiến đấu cao, kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, sâu sát, thận trọng.

Cùng với đó, Kiểm toán Nhà nước cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát và giám sát trong hoạt động công vụ; thực hiện các giải pháp về giáo dục chính trị, tư tưởng, tính gương mẫu, liêm chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm những cá nhân liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, những biểu hiện sai trái, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ...

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc của Kiểm toán Nhà nước.

PV