Điều chỉnh kích thước chữ

Tăng cường thanh tra đột xuất, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường

(CLO) Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ trưởng Bộ TN&MT tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực môi trường, tăng cường thanh tra đột xuất, tập trung vào các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm cao, kịp thời xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường.

Audio

Đây là nội dung chỉ đạo tại công văn số 10335/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ phát đi chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình liên quan đến công tác thanh tra trong lĩnh vực môi trường.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực môi trường, tăng cường thanh tra đột xuất. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực môi trường, tăng cường thanh tra đột xuất. Ảnh: VGP

Công văn nêu rõ: Xét báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về công tác thanh tra trong lĩnh vực môi trường, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực môi trường, tăng cường thanh tra đột xuất, tập trung vào các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm cao, kịp thời xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường; chú trọng nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức công vụ của đội ngũ công chức làm công tác thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, kiên quyết phòng, chống tiêu cực, nhũng nhiễu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan rà soát các quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực môi trường, xử phạt vi phạm hành chính và thanh tra để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần kiến nghị xử lý hình sự đối với những cơ sở vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực môi trường đến mức phải xử lý hình sự theo quy định pháp luật; kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, các giải pháp về ứng dụng công nghệ cao và tăng cường rà soát, xây dựng thể chế trong lĩnh vực này.

Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực môi trường vẫn còn nhiều bất cập. Ảnh: internet

Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực môi trường vẫn còn nhiều bất cập. Ảnh: internet

Theo số liệu thống kê, từ năm 2016 đến hết tháng 6/2018, toàn ngành TN&MT đã triển khai 5.374 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với gần 17 nghìn tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 3.504 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền phạt gần 238 tỷ đồng; kiến nghị truy thu nộp ngân sách nhà nước hơn 58 tỷ đồng và kiến nghị thu hồi gần 13 nghìn ha đất. Các vi phạm chủ yếu như: Quản lý chất thải, chất nguy hại không đúng theo quy định; khai thác khoáng sản vượt công suất cho phép; khai thác ngoài phạm vi được cấp phép; không có giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; sử dụng đất không đúng mục đích.

Điển hình như trong lĩnh vực môi trường, từ năm 2016 đến hết tháng 6/2018, sở TN&MT các tỉnh khu vực phía nam (từ TP Đà Nẵng trở vào) đã tiến hành 738 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 2.682 tổ chức, cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính 598 tổ chức, cá nhân, với số tiền phạt 66,598 tỷ đồng. Trong đó, các vi phạm tập trung vào các nội dung như: Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoặc cam kết bảo vệ môi trường (chiếm 68%); quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng theo quy định (chiếm 12%); xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép (chiếm 5%).

Quốc Trần