Điều chỉnh kích thước chữ

Tăng giá khám bệnh với người không sử dụng bảo hiểm y tế

(CLO) Từ 1/5/2019, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh công lập thuộc TP. Hà Nội đều sẽ điều chỉnh tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).

Báo nói Công luận
Tăng giá khám bệnh với người không sử dụng BHYT

Tăng giá khám bệnh với người không sử dụng BHYT

Theo đó, các danh mục, giá các dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc quỹ BHYT chi trả gồm: 10 dịch vụ khám chữa bệnh, 6 dịch vụ ngày giường, 1.937 giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện. Giá dịch vụ tối đa gồm chi phí trực tiếp và tiền lương để đảm bảo việc khám bệnh, chăm sóc, điều trị người bệnh và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật y tế. Đối với bệnh nhân vào điều trị tại bệnh viện trước ngày 1/5/2019 và ra viện sau ngày 1/5/2019 tiếp tục được áp dụng mức giá hiện hành trước thời điểm thực hiện mức giá mới.

Tại các cơ sở y tế công lập của TP Hà Nội cho đến thời điểm hiện tại đang áp dụng 2 loại giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bao gồm: Trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT và trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của BHYT. Trong đó, trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT đang được áp dụng giá dịch vụ chỉ tính mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng. Từ ngày 1/5 tới, giá dịch vụ y tế áp dụng đối với trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT sẽ được áp dụng mức giá tối đa theo Thông tư 37/2018/TT-BYT của Bộ Y tế. Mức giá này cơ bản chỉ điều chỉnh tăng mức lương cơ sở vào giá, từ 1.150.000 đồng lên 1.390.000 đồng.

Đối với các trường hợp thuộc diện ưu tiên như trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách xã hội, vì các đối tượng này đã được nhà nước mua, hoặc hỗ trợ mua thẻ BHYT và được BHYT thanh toán phần lớn chi phí khi khám chữa bệnh về cơ bản không có ảnh hưởng. Đặc biệt đối với những người chưa tham gia bảo hiểm y tế thì việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế lần này sẽ tác động trực tiếp đến đối tượng chưa tham gia BHYT. Nó sẽ tác động đến ý thức tham gia BHYT của người dân, người dân sẽ thấy lợi ích của BHYT và càng rõ hơn tầm quan trọng, ý nghĩa của việc tham gia BHYT, đảm bảo chủ trương tiến tới BHYT toàn dân, làm Quỹ BHYT bền vững hơn. Đây cũng chính là mục tiêu của Bộ Y tế trong việc đảm bảo quyền lợi về chăm sóc sức khỏe cho người dân trong cả nước, khuyến khích người dân ở các địa phương khác tìm hiểu những lợi ích từ BHYT và tham gia để hưởng những lợi ích từ thẻ BHYT. 

Hiện nay, Hà Nội có 86,7% dân số trên địa bàn đã tham gia BHYT (gồm các đối tượng người già, trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo và cận nghèo, chính sách xã hội…), số chưa tham gia chiếm 13,3% thuộc các đối tượng có mức sống ổn định và thuộc nhóm tham gia BHYT tự nguyện. Theo đó thì việc thực hiện mức tối đa khung giá dịch vụ y tế tạo sự bình đẳng giữa người có thẻ BHYT và người không có thẻ BHYT.

Lương Minh