Điều chỉnh kích thước chữ

Tạo chuyển biến rõ nét trong việc khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện tốt và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp.

Audio
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao học bổng Công đoàn Việt Nam cho công nhân. Ảnh: laodong.vn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao học bổng Công đoàn Việt Nam cho công nhân. Ảnh: laodong.vn

Phát động các đợt thi đua cao điểm, thi đua nước rút

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 73 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Thông báo nêu rõ, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước: Tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, tạo tiền đề để cả nước phấn đấu thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Do đó, để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tổ chức phát động các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ngành, địa phương và của đất nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020), thiết thực chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm 2020.

Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các đợt thi đua cao điểm, thi đua nước rút, tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cần đẩy mạnh thi đua trong các cấp, các ngành và nhân dân cả nước, huy động sự chung tay, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, góp phần sớm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh.

Đồng thời, tiếp tục triển khai đồng bộ ở tất cả các ngành, các cấp phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở”, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần tăng cường cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả làm việc trong cơ quan, công sở...

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao.

Tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước các cấp

Trong năm 2020, tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, để thực sự là Đại hội biểu dương tôn vinh các điển hình tiên tiến trong toàn quốc, là kết tinh thành quả của các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua; đồng thời tiếp tục phát động sâu rộng, mạnh mẽ hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp, đảm bảo trang trọng, thiết thực, với nội dung, hình thức phong phú, tiết kiệm; lựa chọn, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong 5 năm qua, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Thủ tướng yêu cầu, các đồng chí thành viên Hội đồng trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tại các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt đối với các đơn vị được chọn Đại hội điểm.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần đẩy lùi thông tin xấu, độc. Tập trung cao điểm tuyên truyền trước, trong và sau dịp tổ chức Đại hội thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện tốt và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, đúng quy định, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích, cá nhân dũng cảm cứu người, cứu tài sản, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp.

Thế Vũ

Bình Luận