Điều chỉnh kích thước chữ

Tạp chí điện tử Nhà quản lý bị đình bản 3 tháng

(CLO) Mới đây, Tạp chí điện tử Nhà quản lý (thuộc Viện Nghiên cứu và Đào tạo về quản lý) đã bị tạm đình bản 3 tháng vì đã đăng tải bài viết có thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Audio

Cụ thể, theo quyết định số 1982/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tạp chí điện tử Nhà quản lý bị đình bản tạm thời hoạt động trong thời gian 3 tháng vì Tạp chí đã đăng bài viết "Bình Phước: Báo chí đứng bên lề công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng?" ngày 21/8/2017 có thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng, đã bị xử lý hành chính.

Theo đó, Tạp chí điện tử Nhà quản lý sẽ bị tạm đình bản kể từ ngày 14/11/2017. Sau thời gian tạm đình bản, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục hoạt động của Tạp chí điện tử Nhà quản lý trên cơ sở các quy định của pháp luật về báo chí.

Tạp chí điện tử Nhà quản lý bị đình bản 3 tháng 1
Tạp chí điện tử Nhà Quản lý tạm ngừng hoạt động sau khi bị đình bản. 

 

Trước đó, 

Cục Báo chí đã ban hành quyết định số 256/QĐ-XPVPHC 

xử phạt hành chính tổng số tiền 50 triệu đồng đối với Tạp chí điện tử Nhà quản lý.

Quyết định nêu rõ, Tạp chí điện tử Nhà quản lý đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính "Thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong bài viết "Bình Phước: Báo chí đứng bên lề công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng? đăng ngày 21/8/2017, quy định tại điểm a Khoản 5 Điều 8 Nghị định số 159/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản. Với vi phạm này, Tạp chí Nhà quản lý bị xử phạt 40 triệu đồng.

Ngoài ra, Tạp chí điện tử Nhà quản lý cũng bị xử phạt 10 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính "Thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng trong bài viết "Doanh nghiệp Việt bán hàng giả: Chuyện bây giờ mới...lộ" đăng ngày 26/10/2017.

PV