Điều chỉnh kích thước chữ

Tạp chí Thương gia thực hiện Quy hoạch báo chí

(CLO) Tạp chí Thương Gia sẽ trở thành cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD), phù hợp với chủ trương của Quy hoạch quản lý và phát triển báo chí và Kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí trong thời gian tới.

Báo nói Công luận
Tại Kỳ họp ban chấp hành lần thứ 5 - nhiệm kỳ II (2016 - 2021), VACOD đã thông qua nhiều quyết định quan trọng trong đó có việc tiếp nhận Tạp chí Thương Gia từ HBA. Ảnh: thương gia online.vn

Tại Kỳ họp ban chấp hành lần thứ 5 - nhiệm kỳ II (2016 - 2021), VACOD đã thông qua nhiều quyết định quan trọng trong đó có việc tiếp nhận Tạp chí Thương Gia từ HBA. Ảnh: thương gia online.vn

Tại Kỳ họp ban chấp hành lần thứ 5 - nhiệm kỳ II (2016 - 2021), Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam đã thông qua việc tiếp nhận Tạp chí Thương Gia từ Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội (HBA). 

Theo lãnh đạo VACOD, Quyết định này căn cứ trên thực tế nhu cầu cần có một tờ Tạp chí làm Cơ quan ngôn luận của VACOD, cũng như theo tinh thần của Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 "Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý Báo chí toàn quốc đến năm 2025" mà Thủ tướng đã ký. Theo đó, "mỗi tổ chức xã hội - nghề nghiệp Trung ương có 1 cơ quan tạp chí...

Ngay sau đó, HBA và VACOD đã có các buổi làm việc, bằng công văn số 98/2019/CV-VACOD, VACOD đã đồng ý tiếp nhận Tạp chí Thương Gia từ HBA sang VACOD.

Tạp chí Thương Gia được thành lập theo Quyết định số 270/QĐ/HBA ngày 1/1/2011 của HBA và được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động số 79/GP-BTTTT ngày 21/1/2011; Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 273/GP-BTTTT, cấp ngày 26/5/2016.

 PV