Điều chỉnh kích thước chữ

Tập đoàn Bảo Việt: Doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm 2017 đạt trên 23.356 tỷ đồng

(CLO) Theo báo cáo tài chính của Tập đoàn Bảo Việt (số liệu trước soát xét). Tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm tăng trưởng 26,8% so với cùng kỳ năm 2016, vượt 1 tỷ USD, trong đó Doanh thu bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng 28,9%, bám sát kế hoạch năm; Doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ tăng 23,9% so với cùng kỳ, hoàn thành 79,7% kế hoạch năm.

Audio

Cụ thể, lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tăng 23,37% so với cùng kỳ lên 3.203 tỷ đồng. Tổng danh mục đầu tư tăng 26,41%, đạt 73.711 tỷ đồng. Cơ cấu danh mục đầu tư của BVH gồm: 29.261 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn; 37.913 tỷ đồng trái phiếu; 2.041 tỷ đồng giá trị cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết. Cơ cấu lợi nhuận đầu tư gồm: Lãi từ tiền gửi có kỳ hạn đạt 1.199 tỷ đồng; Thu nhập từ trái tức 2.382 tỷ đồng; Lợi nhuận từ chứng khoán kinh doanh đạt 403,74 tỷ đồng.

Doanh thu phí mảng bảo hiểm phi nhân thọ tăng 23,55% so với cùng kỳ, đạt 5.821 tỷ đồng. Bảo Việt cũng đã vượt PVI để dẫn đầu phân khúc bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam với thị phần lần lượt là 18,4% và 17,1%.

Doanh thu phí bảo hiểm y tế tăng 32,69% so với cùng kỳ đạt 2.123 tỷ đồng, chiếm 36,47% tổng doanh thu phí mảng bảo hiểm phi nhân thọ. Doanh thu phí bảo hiểm xe cơ giới tăng 21,81% so với cùng kỳ đạt 2.044 tỷ đồng, chiếm 35,51% tổng doanh thu phí mảng bảo hiểm phi nhân thọ. Doanh thu phí bảo hiểm cháy nổ cũng tăng mạnh 26,57% so với cùng kỳ đạt 595,56 tỷ đồng, chiếm 10,23% tổng doanh thu phí mảng bảo hiểm phi nhân thọ.

Tập đoàn Bảo Việt:  Doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm 2017 đạt trên 23.356 tỷ đồng 1
 

Tổng bồi thường và chi phí dự phòng tăng 23,47% so với cùng kỳ, lên 12.537 tỷ đồng. Trong đó, thanh toán bồi thường trực tiếp cho cả mảng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ 5.910 tỷ đồng; dự phòng toán học mảng bảo hiểm nhân thọ là 6.802 tỷ đồng.

Cả chi phí trực tiếp liên quan tới hoạt động bảo hiểm và chi phí quản lý của hoạt động bảo hiểm đều tăng lần lượt tăng 26,04% so với cùng kỳ lên 3.847 tỷ đồng và 38,82% so với cùng kỳ lên 1.961 tỷ đồng.

Chi phí trực tiếp liên quan tới hoạt động bảo hiểm là 3.847 tỷ đồng, bao gồm: Chi phí hoa hồng tăng 26,61% so với cùng kỳ lên 1.779 tỷ đồng, chiếm 10,52% doanh thu phí giữ lại trong 9 tháng đầu năm 2017. Chi phí bán hàng tăng 56,91% so với cùng kỳ lên 969 tỷ đồng. Chi phí trực tiếp khác tăng 29,46% so với cùng kỳ lên 983 tỷ đồng.

Chi phí quản lý của hoạt động bảo hiểm là 1.961 tỷ đồng, tăng 38,82% so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí nhân viên tăng 27,91% lên 1.166 tỷ đồng. Phí thuê ngoài (chủ yếu là chi phí xây dựng hình ảnh và quảng bá thương hiệu) tăng mạnh 218,62% lên 384 tỷ đồng.

Đại diện Tập đoàn Bảo Việt cho hay, thời gian tới Bảo Việt sẽ liên tiếp mở rộng quy mô, mạng lưới hoạt động tại các địa bàn, tận dụng nguồn dữ liệu khách hàng sẵn có, đầu tư chiều sâu, đón đầu xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sẵn sàng đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Từ cuối năm 2016 đến nay, Bảo Việt liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm mới và đột phá, lần đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng về các sản phẩm bảo hiểm như: An Bình Thịnh Vượng, Bảo hiểm Tai nạn toàn diện và Chăm sóc Y tế, Bảo hiểm bão nhiệt đới, Bảo Việt Inter Care, Bảo hiểm ưu việt cho Bệnh Ung thư và Tim mạch, chứng chỉ tiền gửi ghi danh…

Với kết quả kinh doanh khả quan, Bảo Việt là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước thông qua nộp thuế và cổ tức. Từ khi cổ phần hóa đến nay, tổng số tiền thuế và cổ tức Bảo Việt đã nộp vào ngân sách Nhà nước lên đến 18.000 tỷ đồng. Từ ngày 31/8/2017, Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện chi trả cổ tức ở mức 10%, tương đương với 680,5 tỷ đồng; tăng thêm 2% so với kế hoạch cổ tức Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã thông qua (8%).

 

P.V