Điều chỉnh kích thước chữ

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cần hướng tới tập đoàn kinh tế công - nông nghiệp có quy mô lớn

(CLO) Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xây dựng chiến lược phát triển của Tập đoàn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu là một tập đoàn kinh tế công - nông nghiệp có quy mô với 3 trụ cột: Phát triển kinh tế - Bảo vệ môi trường - Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Audio

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) trong lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng và Ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 - 28/10/2019) tổ chức tại Công ty Cao su Phú Riềng, tỉnh Bình Phước vào hôm nay (26/10).

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng cho biết kể từ khi Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng của miền Đông Nam Bộ được thành lập, phong trào đấu tranh của công nhân cao su ngày càng lớn mạnh, trở thành đội quân tiên phong của phong trào cách mạng. Lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng, vẻ vang của công nhân cao su Việt Nam gắn với địa danh Phú Riềng Đỏ. Nhiều tấm gương yêu nước, nhiều cán bộ, công nhân cao su đã chiến đấu kiên cường, hy sinh anh dũng, góp phần quan trọng cùng toàn quân, toàn dân làm nên những chiến công hiển hách.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đánh giá cao những đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của ngành cao su đạt được trong những năm qua, sự hội nhập sâu rộng vào ngành cao su thế giới. Phó Thủ tướng cũng cho rằng xu thế toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tác động tới mọi quốc gia, doanh nghiệp. Xu thế này đang tạo ra thời cơ phát triển nhưng cũng nhiều thách thức đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Trong xu thế đó, ngành cao su Việt Nam cũng cần tích cực, chủ động đổi mới, hội nhập để bắt kịp xu thế phát triển của thời đại.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ùng các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu quá trình phát triển và triển lãm sản phẩm của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ùng các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu quá trình phát triển và triển lãm sản phẩm của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Ảnh: VGP

Tập đoàn cần gắn kết chặt chẽ giữa trồng trọt, khai thác, sản xuất, chế biến kinh doanh với ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực; làm nòng cốt thúc đẩy ngành công nghiệp cao su Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, tăng cường hàm lượng khoa học trong sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị của sản phẩm.Tiếp tục tái cơ cấu, đa dạng hóa sở hữu, nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tích cực tham gia thực hiện các chương trình phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn; tăng cường sử dụng lao động người địa phương, nâng cao thu thập của người lao động, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Phó Thủ tướng Thường trực trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn Cao su Việt Nam và Công đoàn Cao su Việt Nam. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn Cao su Việt Nam và Công đoàn Cao su Việt Nam. Ảnh: VGP

Đặc biệt, cần kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với làm tốt các chính sách an sinh xã hội và nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh. Kiên quyết phòng ngừa ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi tiêu cực tham nhũng lợi ích nhóm. Địa bàn hoạt động rộng lớn, Tập đoàn cần trú trọng công tác tham mưu với các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị để giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo của người dân không để phát sinh điểm nóng.

Tăng cường quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả đất đai theo đúng quy định của Đảng, Chính phủ về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Tuyệt đối không để đất hoang hóa, khai thác không hiệu quả, chia chác, tham nhũng…

PV