Điều chỉnh kích thước chữ

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam dự kiến nộp ngân sách nhà nước 15.000 tỷ đồng

(CLO) Theo lãnh đạo Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV), dự kiến tổng doanh thu năm 2018 của toàn Tập đoàn đạt trên 117.000 tỷ đồng, tăng 3% so với kế hoạch và tăng 9,5% so với năm 2017; nộp ngân sách nhà nước 15.000 tỷ đồng, tăng 10,4%; trong đó, các đơn vị tại Quảng Ninh nộp trên 12.000 tỷ đồng.

Báo nói Công luận

Theo TKV, hiện toàn ngành có 99.397 cán bộ công nhân lao động. Thực hiện tái cơ cấu tổ chức, từ năm 2013 đến nay, TKV đã giảm gần 26.000 lao động, đáng chú ý, năng suất lao động tăng bình quân 13%/năm.

Trong đó, năng suất lao động trực tiếp khai thác than lò chợ tăng bình quân 10%/năm. Tiền lương bình quân năm 2018 dự kiến đạt 10,46 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,1% so với kế hoạch và tăng 8,7% so với cùng kỳ. Trong đó tiền lương bình quân khối sản xuất than đạt 11,082 triệu đồng/tháng, tăng 6,4% so với kế hoạch và tăng 10,1% so với cùng kỳ.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ (TTCP) có đề cương báo cáo kết quả xử lý sau thanh tra tại TKV. TTCP đề nghị các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tài chính và Công an, UBND các tỉnh Lào Cai, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hà Tĩnh tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai, thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của đơn vị tại 2 kết luận thanh tra số 366 và số 2810 của TTCP và ý kiến chỉ đạo xử lý sau thanh tra của Thủ tướng Chính phủ.

 Thanh tra Chính phủ nêu ra sai phạm nghiêm trọng của Công ty Cổ phần Tập đoàn INDEVCO

Theo đề cương báo cáo của TTCP, việc thực hiện Kết luận thanh tra số 366 nêu rõ, chuyển sang cơ quan điều tra Bộ Công an để tiếp tục làm rõ vụ việc Công ty Cổ phần Tập đoàn INDEVCO có dấu hiệu khai khống số lượng than thu hồi tại Đồi 908 để xuất khẩu hơn 2,8 triệu tấn than không có nguồn gốc hợp pháp (giá trị 32,5 triệu USD); có dấu hiệu lợi dụng Hợp đồng số 30 để tiêu thụ than trái phép với số lượng lớn.

TTCP đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trong phạm vi quản lý của tỉnh; có hình thức xử lý nghiêm minh đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn INDEVCO và Công ty TNHH Hải Đăng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật. UBND tỉnh báo cáo về TTCP nguồn gốc hơn 1 triệu tấn than của Công ty TNHH Hải Đăng khai thác tại dự án trồng rừng Ngã Hai (phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả).

Viết Cường