Điều chỉnh kích thước chữ

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo cho phóng viên, biên tập viên

(CLO) Ngày 31/10, tại TP. Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo dành cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên cả nước.

Audio

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng trên thực địa, các chuyên gia sẽ thông tin và cùng thảo luận đến đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên cả nước về một số nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Công ước Liên Hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Đồng thời, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng sẽ có cơ hội trao đổi kinh nghiệm về công tác thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam. 

Đặc biệt là tình hình Biển Đông thời gian qua; những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, giữ gìn, phát triển mối quan hệ đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển với các quốc gia trong khu vực Biển Đông; kết quả triển khai thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU Fishing)...

Tại Hội nghị sẽ có 3 chuyên đề lớn: Nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam, giữ gìn, phát triển mối quan hệ đối ngoại hòa bình, hợp tác, cùng phát triển với các quốc gia trong khu vực Biển Đông giai đoạn hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với cơ quan báo chí, truyền thông; Tình hình Biển Đông và một số vấn đề đặt ra trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam hiện nay; Một số nội dung cơ bản của Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 “về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045” và yêu cầu đặt ra với công tác tuyên truyền.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo Việt Nam sáng 31/10 tại TP. Đà Nẵng

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo Việt Nam sáng 31/10 tại TP. Đà Nẵng

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, hiện nay, nhu cầu thông tin liên quan đến biển, đảo Việt Nam rất lớn.

Nội dung thông tin không chỉ phản ánh toàn diện sự phát triển văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng mà gồm cả định hướng đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên các vùng biển của Tổ quốc. Trong bối cảnh đó, vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí là rất quan trọng.

“Lãnh đạo các cơ quan báo chí, đặc biệt từng đồng chí phóng viên tác nghiệp trong lĩnh vực này là những lực lượng nòng cốt góp phần cùng Đảng, Nhà nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biển, đảo Việt Nam đối với các tầng lớp nhân dân trong thời gian tới”, ông Giang nhấn mạnh.

Thanh Hải