Điều chỉnh kích thước chữ

Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho phóng viên, BTV phía Nam

(CLO) Sáng 21/8, Bộ Thông tin & Truyền thông ( TT&TT), Ban Tổ chức TƯ, Thành uỷ Cần Thơ phối hợp tổ chức “Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn báo chí khu vực phía Nam".

Audio
Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: vietnamnet.vn

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: vietnamnet.vn

Trong tình hình hiện nay, báo chí không chỉ tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nói riêng. Báo chí còn phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh, bổ sung. Báo chí phát hiện, cổ vũ và phản ảnh những cách làm hay, những mô hình tiên tiến trong việc đưa chủ trương, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống...

Chính vì vậy, Đảng ta luôn đánh giá cao vai trò, vị trí của báo chí trong công tác xây dựng Đảng, xác định báo chí là một trong bốn hệ thống giám sát cán bộ, đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo cho biết, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Vì vậy, thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng sâu rộng, kịp thời, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan thông tấn, báo chí.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: vietnamnet.vn

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: vietnamnet.vn

Hội nghị tập huấn kéo dài 2 ngày nhằm mục đích: giới thiệu về những điểm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới; bồi dưỡng kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin về công tác xây dựng Đảng cho các phóng viên, biên tập viên chuyên trách tuyên truyền về xây dựng Đảng; giới thiệu mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, những điển hình tiên tiến về công tác xây dựng Đảng của các địa phương và  trao đổi, thảo luận về công tác thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó hội nghị giới thiệu về mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, những điển hình tiên tiến về công tác công tác xây dựng Đảng của các địa phương.

PV