Điều chỉnh kích thước chữ

Tập trung nâng cao chất lượng hệ thống cấp nước sạch

(CLO) UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3618/UBND-ĐT về thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố về nâng cao chất lượng hệ thống cấp nước sạch ở khu vực đô thị và các vùng nông thôn thành phố Hà Nội.

Báo nói Công luận

Đến tháng 6/2018, 11 công trình cấp nước trên địa bàn Thành phố đã hoàn thành và cấp nước sạch cho nhân dân. Sau 1 năm triển khai Kế hoạch số 133/KH-UBNND, UBND Thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cấp nước cho 23 nhà đầu tư thực hiện 34 dự án với phạm vi cấp nước cho 267 xã, khoảng 614.347 hộ, với khoảng 2.483.389 người. Các dự án hoàn thành sẽ nâng tỷ lệ cấp nước khu vực nông thôn lên khoảng 94%.

So với năm 2016, tổng công suất các nguồn cấp nước tập trung đến hết năm 2017 tăng từ 897.000m3/ngđ lên khoảng 950.000m3/ngđ. Tỷ lệ số người dân đô thị được cấp nước sách tăng từ 96% lên gần đạt 100%, giảm tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch xuống 20,5% (giảm khoảng 1% so với năm 2016).

UBND Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng: Kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy nước, các mạng truyền dẫn, phân phối theo đúng thời hạn đã được UBND Thành phố chấp thuận tại quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Hà Nội đang tập trung nâng cao chất lượng hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn. Ảnh minh họa (Nguồn:Internet)

Kiểm tra, đôn đốc các Công ty cấp nước việc lắp đặt bổ sung thiết bị, nâng cấp các trạm cấp nước hiện có, đảm bảo chất lượng nước theo tiêu chuẩn nước uống của Bộ Y tế. Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã rà soát các xã chưa có nước sạch, chưa có dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước để tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm nghiên cứu, đề xuất xây dựng hệ thống cấp nước.

UBND TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá hiện trạng ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm; tăng cường công tác kiểm tra các trường hợp khai thác tài nguyên nước trái phép và xử lý các vi phạm theo quy định; phối hợp với UBND các huyện, thị xã giải quyết các kiến nghị của các nhà đầu tư công trình cấp nước sạch liên quan đến đất đai, nguồn nước.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT, các đơn vị liên quan và nhà đầu tư các dự án cấp nước tổ chức kiểm tra, lấy mẫu phân tích chất lượng nước sau xử lý theo định kỳ, đảm bảo chất lượng nước sâu xử lý đạt tiêu chuẩn nước uống của Bộ Y tế.

UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB các dự án cấp nước trên địa bàn, kịp thời báo cáo UBND Thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền.

P.V