Điều chỉnh kích thước chữ

Tập trung tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

(CLO) Thời gian tới cần tập trung tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Audio

Đây là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại Hội nghị tổng kết hoạt động Trung tâm báo chí và trưng bày sách báo tại Đại hội XIII của Đảng vào chiều nay (16/4).

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đồng chí Lê Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Trần Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, công tác tổ chức, vận hành và hoạt động của Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng đã được triển khai chủ động, quyết liệt, đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra.

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các đại biểu tham dự Đại hội đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao trong cung cấp thông tin và trả lời phỏng vấn báo chí.

Các cơ quan báo chí, phóng viên tham gia tác nghiệp hưởng ứng, phối hợp chặt chẽ và thực hiện tốt quy định của Trung tâm Báo chí. Nhờ đó, công tác thông tin, truyền thông về Đại hội đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Điểm nhấn, nét mới trong thông tin là xây dựng và ban hành “Một số điểm chính trong kịch bản tuyên truyền trên báo chí về Đại hội XIII của Đảng”, từ đó điều tiết được nội dung thông tin tuyên truyền phải đạt được trong những ngày diễn ra Đại hội, bảo đảm đúng định hướng, có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên, liên tục, bám sát và phù hợp với diễn biến hoạt động của Đại hội.

Cùng với đó, việc phân vai cho từng cơ quan báo chí trong phỏng vấn đại biểu và các tầng lớp nhân dân cũng như xác định thời điểm đăng, phát được tính toán một cách hợp lý, tạo các lớp thông tin đồng đều, đồng bộ, toàn diện, phủ rộng và sâu về Đại hội.

Trung tâm Báo chí cũng đã triển khai xây dựng không gian trưng bày sách, báo trang trọng, phong phú, sinh động và hấp dẫn ngay tại sảnh Hội trường Đại hội. Khu trưng bày sách báo rộng trên 300 m2 với trên 1.800 đầu sách, 8.000 bản sách của trên 30 nhà xuất bản trưng bày theo 5 chủ đề (Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; Lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc; Thành tựu đổi mới; Biển đảo quê hương; Sách giải thưởng sách Quốc gia) và nhiều ấn phẩm báo chí.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã bày tỏ sự tự hào và đánh giá cao về những kết quả mà hoạt động Trung tâm báo chí và trưng bày sách, báo tại Đại hội XIII của Đảng đã đạt được.

Theo ông Võ Văn Thưởng, thời gian tới, trước hết, cần tập trung tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời cảm ơn trân trọng tới đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa XII, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trực tiếp chỉ đạo Trung tâm báo chí Đại hội XIII và Trưng bày sách, báo, trong suốt thời gian qua. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Thường trực Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; các tỉnh thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương đã quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ hiệu quả trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về Đại hội; cung cấp thông tin, trả lời phỏng vấn để Trung tâm báo chí, các cơ quan báo chí, các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch tuyên truyền về Đại hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn các cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan báo chí, đặc biệt là các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên trong nước và quốc tế đã rất nỗ lực, tích cực, trách nhiệm, sáng tạo trong suốt thời gian tác nghiệp và đưa tin về Đại hội.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các đồng chí lãnh đạo, thành viên và bộ phận giúp việc, phục vụ Trung tâm Báo chí, của ban tổ chức trưng bày sách báo cũng như triển lãm ảnh, phát hành tem, với phương pháp làm việc bài bản, khoa học, sáng tạo, hiệu quả, đóng góp vào thành công chung của Đại hội.

Quốc Trần