Điều chỉnh kích thước chữ

Tập trung tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp

(CLO) Sáng 5/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội giao ban báo chí thường kỳ tháng 6 năm 2020 để tập trung tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp.

Audio

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Phú Sơn đã thông tin tới các cơ quan báo chí về tiến độ, kết quả đại hội đảng cấp cơ sở và đại hội điểm cấp trên cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Đến ngày 5/6, đã có 98,6% số chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã tiến hành đại hội. 117/136 (86,02%) đảng bộ xã, phường, thị trấn đã tiến hành đại hội và 6/13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức xong đại hội chi, đảng bộ trực thuộc.

Các thành viên tham gia Hội nghị(ảnh: baovinhphuc).

Các thành viên tham gia Hội nghị(ảnh: baovinhphuc).

Theo ghi nhận của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tháng 5 và những ngày đầu tháng 6 năm 2020, các cơ quan báo chí của tỉnh đã hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không có sai sót về lập trường quan điểm, tư tưởng chính trị; chủ động tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh; thông tin kịp thời các sự kiện chính trị, thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh; tuyên truyền đậm nét về các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày truyền thống.

Ngoài ra, để tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Ngô Khánh Lân thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí thông tin kịp thời về diễn biến, nội dung Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVI (dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 7); tăng cường tuyến tin, bài tuyên truyền về công tác Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; mở chuyên mục lấy ý kiến của đảng viên và nhân dân góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, các chủ trương, chính sách của tỉnh hỗ trợ, động viên, cổ vũ các cấp, các ngành, doanh nghiệp, nhân dân chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Đặc biệt, phải tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phát hiện biểu dương gương người tốt, việc tốt, các cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác...

PV