Điều chỉnh kích thước chữ

Tây Ninh: Kỷ luật 2 tổ chức đảng và 52 đảng viên

(CLO) Trong quý I-2019, cấp ủy các cấp tỉnh Tây Ninh đã kiểm tra 17 tổ chức đảng và 543 đảng viên; giám sát chuyên đề 3 tổ chức đảng và 9 đảng viên.

Báo nói Công luận

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 42 đảng viên và 10 tổ chức đảng; kết luận 34 đảng viên và 5 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 7 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 15 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng. Giải quyết tố cáo đối với 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 đảng viên. Giám sát chuyên đề 59 tổ chức đảng và 17 đảng viên, qua giám sát đã phát hiện và chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 đảng viên. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng ngân sách và sản xuất kinh doanh 3 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 12 tổ chức đảng.

Cấp ủy và UBKT các cấp thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 52 đảng viên.

Untitled

* Tại Thừa Thiên Huế, trong quý I-2019, cấp ủy các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra 28 tổ chức đảng, 43 đảng viên (có 17 cấp ủy viên); giám sát 35 tổ chức đảng, 26 đảng viên (có 11 cấp ủy viên). UBKT các cấp kiểm tra 3 tổ chức đảng, 10 đảng viên (có 8 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 2 đảng viên; kiểm tra 39 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 7 tổ chức đảng, 7 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 4 đảng viên...

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 1 tổ chức đảng và thi hành kỷ luật bằng các hình thức đối với 66 đảng viên: Khiển trách 49, cảnh cáo 11, cách chức 3, khai trừ 3 trường hợp (tăng 23 đảng viên so với cùng kỳ năm 2018). Nội dung vi phạm chủ yếu về: Phẩm chất đạo đức, lối sống; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; tham nhũng, có ý làm trái; đất đai, tài nguyên./.

PV