Điều chỉnh kích thước chữ

Thái Bình: 6 nhiệm vụ quan trọng trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 2020

(CLO) Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Audio

Năm 2019, Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đấu tranh phòng ngừa các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng quý III năm 2019 (ảnh st)

Giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng quý III năm 2019 (ảnh st)

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác phòng, chống ứng phó với Dịch tả lợn Châu Phi; chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh; triển khai một số dự án lớn; tập trung các nguồn lực cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện nghiêm túc, triệt để các điện mật, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo đảm an ninh, trật tự. Công tác kiểm tra, giám sát về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng được tăng cường...

Trong năm 2020, Tỉnh ủy Thái Bình đã giao nhiệm vụ cho các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan nội chính thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nâng cao năng lực, hiệu quả đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, bất mãn.

2. Cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tăng cường công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và số đối tượng chống đối trong nước, trong tỉnh; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng”; đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa xã hội, kiềm chế tội phạm, không để tội phạm lộng hành, hoạt động băng, nhóm theo kiểu “xã hội đen”. Đẩy mạnh công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo đảm an ninh thông tin; đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng internet, mạng xã hội, báo chí... xâm phạm an ninh, trật tự, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng, chống cháy nổ nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và các ngày lễ, sự kiện chính trị, văn hoá của tỉnh. Tập trung triển khai các kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động nắm thông tin, diễn biến tình hình, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại địa phương, cơ sở. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP, ngày 20-3-2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp. Thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan nhà nước các cấp, để đảm bảo tính thống nhất trong toàn tỉnh. Rà soát các tổ chức cơ sở đảng có khó khăn trước đại hội, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Tập trung nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bảo đảm mọi hành vi phạm tội phải được phát hiện, xử lý kịp thời, trừng trị, răn đe tội phạm và giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, không để xảy ra án oan và bỏ lọt tội phạm.

5. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng; phải thật sự coi công tác phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm, tội phạm về kinh tế thông qua công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tố giác, tin báo tội phạm. Ngăn chặn hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

6. Ban Nội chính Tỉnh ủy, tổ giúp việc các huyện ủy, Thành ủy nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Đôn đốc xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ hằng tháng theo quy định. Thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm định và tham gia công tác cán bộ. Tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị giao ban quý, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm 2020 về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp theo quy định. 

PV