Điều chỉnh kích thước chữ

Thái Bình: Tăng cường kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng thực thi Luật phòng chống tác hại thuốc lá

(NB&CL) Luật Phòng chống tác hại thuốc lá đã có hiệu lực cách đây 5 năm (từ ngày 1/5/2013), tuy nhiên ở nhiều nơi, việc triển khai thực hiện Luật chưa thực sự nghiêm túc đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát cần được chú trọng đẩy mạnh.

Audio

Thời gian qua, công tác phòng chống tác hại thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc trên địa bàn tỉnh Thái Bình được Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh chú trọng. Vì vậy, các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực thi pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, vẫn còn những tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện Luật và kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá còn hình thức, thiếu sự đôn đốc, sát sao, ảnh hưởng chung đến kết quả công tác phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh.

Tính đến nay, sau hơn 5 năm Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực, hầu hết các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đều đã triển khai thực hiện Luật và thành lập ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tác hại thuốc lá của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Nhiều sở, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế; triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc; tổ chức treo dán tranh ảnh, băng biển, khẩu hiệu tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá.

Thái Bình: Tăng cường kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng thực thi Luật phòng chống tác hại thuốc lá
 1

Đoàn kiểm tra liên ngành của Thái Bình đi kiểm tra, giám sát về phòng chống tác hại thuốc lá tại bến xe tỉnh.

 

Nhiều cơ quan còn mạnh dạn đưa các chỉ tiêu thực hiện các quy định về phòng chống tác hại thuốc lá vào tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm của các tập thể, cá nhân, đồng thời triển khai thực hiện nền nếp, hiệu quả. Tuy nhiên, hầu hết ở các địa phương, đơn vị, công tác phòng chống tác hại thuốc lá mới chủ yếu tập trung vào các hoạt động chỉ đạo và tuyên truyền là chính. Việc tổ chức kiểm tra, giám sát và thực thi các biện pháp mạnh theo quy định của pháp luật như xử phạt đối với các hành vi vi phạm vẫn còn hạn chế. Thực trạng việc bày bán thuốc lá không đúng quy định; hiện tượng hút thuốc tại các nơi cấm hút thuốc làm ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân, những người xung quanh và môi trường vẫn còn xảy ra...

Thái Bình: Tăng cường kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng thực thi Luật phòng chống tác hại thuốc lá
 2
Tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá bằng hình thức diễu hành cổ động. 
Đồng chí Phạm Văn Dịu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Thái Bình cho biết: Để nâng cao hơn nữa chất lượng thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và công tác phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn, đặc biệt là nâng cao hiệu quả việc xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc, Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá xác định cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là ở những nơi có quy định cấm hút thuốc; đánh giá nhận thức của người dân về tác hại của việc hút thuốc lá đối với sức khỏe con người; ý thức chấp hành pháp luật của người dân về công tác phòng chống tác hại thuốc lá. 

Cũng theo đồng chí Phạm Văn Dịu, vừa qua, Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh đã xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và xây dựng môi trường, cơ quan, đơn vị không khói thuốc. Đã thành lập 4 đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành, mỗi đoàn đều có sự tham gia của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo và đơn vị thường trực. Công tác kiểm tra, giám sát chia thành 2 đợt: tháng 10 và tháng 11/2017. Việc giám sát tập trung chủ yếu ở những đối tượng, địa điểm chịu nhiều quy định cấm cụ thể của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá như bệnh viện, trường học, nhà hàng, cơ sở kinh doanh thuốc lá, các bến xe khách và phương tiện giao thông công cộng...

Thực tế từ khi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá có hiệu lực, Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh đã tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá tình hình tổ chức thực hiện. Sau mỗi đợt kiểm tra, các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá lại được chấn chỉnh, tăng cường và đẩy mạnh. Với sự chung tay vào cuộc của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá, việc giám sát, kiểm tra lần này sẽ đánh giá đúng thực trạng thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá hiện nay và công tác xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc; ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, từ đó có đề xuất các biện pháp thực hiện trúng, đúng, góp phần nâng cao hơn nữa việc thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá trong thời gian tới.

 Đức Hạnh