Điều chỉnh kích thước chữ

Thái Nguyên: Hơn 300 nhà báo, hội viên được thông tin nhanh kết quả hội nghị lần thứ 6 BCH TƯ Đảng khóa XII

(CLO) Hội Nhà báo Thái Nguyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa tiến hành Hội nghị Thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII cho hơn 300 nhà báo- hội viên trên địa bàn tỉnh.

Audio

Thái Nguyên: Hơn 300 nhà báo, hội viên được thông tin nhanh kết quả hội nghị lần thứ 6 BCH TƯ Đảng khóa XII 1
Các đại biểu tham dự hội nghị 
Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cho các nhà báo- hội viên nắm vững những nội dung cơ bản và kết quả của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được tổ chức tại Hà Nội đầu tháng 10 vừa qua. Đây là một Hội nghị rất quan trọng; Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế-  xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; đề án "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình hới", đề án "Về công tác dân số trong tình hình mới", đề án "Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; đề án "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", về công tác cán bộ....

Thái Nguyên: Hơn 300 nhà báo, hội viên được thông tin nhanh kết quả hội nghị lần thứ 6 BCH TƯ Đảng khóa XII 2
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên- Lê Văn Tuấn thông tin nhanh kết quả Hội nghị TƯ 6 tới các cán bộ, hội viên- nhà báo 
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Lê Văn Tuấn- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên đánh giá cao nỗ lực của Hội Nhà báo tỉnh và sự nhanh nhạy của Ban Tổ chức đã kịp thời tổ chức Hội nghị này nhằm nâng cao hiểu biết cho đội ngũ phóng viên, nhà báo trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Đồng chí cũng cho rằng những nội dung trong Hội nghị Trung ương 6 lần này là rất quan trọng và có tính chiến lược trong thời gian tới. Sau đó, các đại biểu, hội viên, nhà báo  đã được đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo trực tiếp truyền tải các nội dung của Hội nghị Trung ương 6…

                                                                                                    Hoàng Thi