Điều chỉnh kích thước chữ

Thái Nguyên: Nhiều kết quả tích cực trong việc thực hiện kết luận Thanh tra số 1046/KL-TTCP

(CLO) Vào tháng 7 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng ký, ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 1046 của Thanh tra Chính phủ. Đến thời điểm hiện tại, cơ bản các nội dung trong kết luận này đã được thực hiện nghiêm túc.

Audio

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng xác định, mục tiêu của kế hoạch lần này là thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận số 1046/KL-TTCP, qua đó kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế, thiếu sót, không để thất thoát ngân sách Nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.

Kế hoạch cũng nhằm tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, có hình thức xử lý phù hợp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục sơ hở, yếu kém trong quản lý, chấm dứt hành vi vi phạm.

thai nguyen nhieu ket qua tich cuc trong viec thuc hien ket luan thanh tra so 1046 kl ttcp hinh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra số 1046 của TTCP. Ảnh: Báo Thanh Tra

Tích cực thực hiện kết luận thanh tra với tinh thần trách nhiệm cao nhất

Được biết, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách, đặc biệt là các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng đã thành lập Đoàn kiểm tra, đôn đốc việc quyết toán các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quyết định kiểm tra các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách, các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; thành lập tổ công tác giải quyết vướng mắc tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái nguyên đã ban hành Chỉ thị tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Cùng với đó UBND tỉnh phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Đề án: “Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025”.

thai nguyen nhieu ket qua tich cuc trong viec thuc hien ket luan thanh tra so 1046 kl ttcp hinh 2

Vấn đề liên quan đến tài nguyên, khoáng sản được các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm túc. Ảnh TL

Hiện tại, việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt đối với loại đất cho hoạt động khoáng sản không chồng lấn vào các cơ cấu đất khác, đặc biệt là đất trồng lúa, đất rừng, đảm bảo diện tích quy hoạch sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã nêu tại Kết luận thanh tra: Đến nay, UBND tỉnh Thái Nguyên đã quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 đối với 09/09 huyện, thành phố, thị xã, đảm bảo đúng tiến độ thời gian yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021.

Trong quy hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố, thị xã thời kỳ 2021-2030 đã xác định các loại đất cho hoạt động khoáng sản không bị chồng lấn vào cơ cấu các loại đất khác, đã cập nhật đưa phần diện tích vượt 1.739,25 ha trước đây vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Đồng thời đã tổng hợp nhu cầu sử dụng đất toàn tỉnh thời kỳ 2021-2030 để tích hợp nhu cầu sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, dự kiến quy hoạch tỉnh Thái Nguyên sẽ được phê duyệt vào đầu năm 2022.

Những kết quả đạt được

Với sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị chức năng liên quan, cơ bản các nội dung trong KL Thanh tra đã được thực hiện nghiêm túc. Đáng chú ý là việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản và thực hiện các thủ tục thu hồi đất đối với dự án chậm tiến độ; thực hiện việc đóng cửa mỏ đối với dự án khai thác khoáng sản hết hạn đã nêu trong kết luận thanh tra: UBND tỉnh Thái Nguyên đã quyết định đóng cửa 08 mỏ; cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản 02 mỏ; 01 mỏ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả khoanh định khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh đang xem xét cấp giấy phép khai thác mỏ theo quy định;  04 mỏ đang hướng dẫn doanh nghiệp lập đề án đóng cửa mỏ theo quy định.

Thực hiện kiến nghị của Đoàn thanh tra, ngày 14/4/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định thành lập Khu công nghiệp Sông Công II, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

thai nguyen nhieu ket qua tich cuc trong viec thuc hien ket luan thanh tra so 1046 kl ttcp hinh 3

KCN Sông Công II đã được thành lập. Ảnh TL

Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên đã chấm dứt việc chuyển tiền thuê đất ứng trước một lần của các Nhà đầu tư. Ban Quản lý các KCN tỉnh đã mở Tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước tỉnh để thực hiện việc quản lý, sử dụng theo quy định về quản lý và sử dụng nguồn thu ngân sách Nhà nước.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát lại các dự án được nêu trong kết luận thanh tra để giảm trừ quyết toán đối với các khoản tiền thu chưa đúng và các khoản tiền khấu trừ chưa đúng quy định, trường hợp đã quyết toán thì thu hồi đầy đủ về ngân sách Nhà nước, không để thất thoát: Đã thực hiện thu hồi khoản tiền đối trừ lãi vay của Dự án Khu dân cư sinh thái kiểu mẫu, phường Túc Duyên số tiền 3.330.040.191 đồng.

Giao Thanh tra tỉnh Thái Nguyên kiểm tra, rà soát để thu hồi về ngân sách tỉnh Thái Nguyên tiền thuế, phí doanh nghiệp nợ đọng và tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra: Đã thực hiện thu hồi về ngân sách nhà nước: 20.506/49.522 triệu đồng, đạt 41,4%.

UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Văn bản báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải xem xét điều chỉnh Quy hoạch chi tiết đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn đi trùng Đại Lộ Đông Tây - Khu tổ hợp Yên Bình.

Điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đường Vành đai V vùng Thủ đô: UBND tỉnh đã điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn tuyến đi trùng Đại lộ Đông - Tây Khu tổ hợp Yên Bình và cầu vượt sông Cầu), trong đó điều chỉnh giảm Tổng mức đầu tư dự án với số tiền13.587 triệu đồng.

Về nội dung giảm trừ số tiền đối với dự toán 06 gói thầu xây lắp của dự án Đường vành đai V vùng thủ đô Hà Nội: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã tổ chức thực hiện ngay nội dung này và đã hoàn thành từ ngày 06/10/2019.

Về thực hiện điều chỉnh giá trị hợp đồng gói thầu xây lắp số 01 của dự án Đường vành đai V vùng thủ đô Hà Nội: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông ký kết Phụ lục hợp đồng giảm trừ giá trị hợp đồng là 131,474 triệu đồng.

Đối với Đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu: HĐND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết bãi bỏ 02 Nghị quyết liên quan đến đề án. Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát toàn bộ các văn bản có liên quan đến hoạt động của dự án để thực hiện bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo không thất thoát ngân sách nhà nước.

Xem xét điều chỉnh, thu hồi Dự án đầu tư Khu liên hợp chế biến Quaczit tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai: UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư số 17121000004 ngày 19/01/2012 của UBND tỉnh về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu liên hợp chế biến Quarczit - Hợp kim sắt tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên của Công ty cổ phần Khai khoáng Miền Núi.

Nhanh chóng hoàn thiện thủ tục thu hồi đất, giao đất để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II và Khu công nghiệp Điềm Thụy - Khu A theo đúng quy định của pháp luật: Đối với Dự án khu công nghiệp Sông Công II với diện tích 250ha, UBND tỉnh Thái Nguyên đã giao đất (đợt 1) cho Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh với diện tích 21,67ha và giao đất (đợt 2) diện tích 136,64ha.

Đối với Dự án khu công nghiệp Điềm Thụy - Khu A, diện tích 180ha, UBND tỉnh đã giao đất cho Ban Quản lý các KCN tỉnh với diện tích 160,84ha tại xã Điềm Thụy huyện Phú Bình và xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên.

Phê duyệt giá đất làm căn cứ tính tiền thuê đất, ký hợp đồng thuê đất đối với các dự án đến thời hạn phải điều chỉnh đơn giá thuê đất 05 năm đã nêu tại Kết luận thanh tra (có 03 dự án): Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện ký hợp đồng thuê đất đối với 03 dự án theo quy định.

Chỉ đạo Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng khẩn trương thực hiện dự án Di dời, cải tạo, nâng cấp nhà máy luyện cán thép Gia Sàng trên khu đất của Công ty Gang thép Thái Nguyên theo đúng cam kết và chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Thái Nguyên: UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Văn bản, trong đó có nội dung yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng khẩn trương thực hiện dự án Di dời, cải tạo, nâng cấp nhà máy luyện cán thép Gia Sàng lên 500.000 tấn/năm theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, chủ trương của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Hữu Phương - Thủy Tiên

Bình Luận
 
 
Tin mới
Dự báo thời tiết 18/10: Hà Nội trời lạnh, nhiệt độ 18-10 độ

(CLO) Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết 18/10: Khu vực Hà Nội sáng ngày có lúc có mưa, mưa rào. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ.

Bắt kẻ nổ súng bắn người trước quán cơm từ thiện ở Hải Phòng

(CLO) Đỗ Mạnh Tuấn, kẻ nổ súng gây thương tích cho người trước quán cơm từ thiện đã bị lực lượng công an Hải Phòng bắt giữ tại một nhà nghỉ ở huyện Vĩnh Bảo.

Các thị trưởng thúc giục Mỹ chấp nhận hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân

(CLO) Một nhóm thị trưởng có ảnh hưởng lớn ở Mỹ đã nhất trí thông qua một nghị quyết kêu gọi Washington chấp nhận Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân (TPNW), như một bước tiến cuối cùng để xóa bỏ thế giới vũ khí hạt nhân.

Xâm phạm chỗ ở công dân, Đường “Nhuệ” cùng con nuôi tiếp tục hầu tòa

(CLO) Đường “Nhuệ” cùng con nuôi đã cho đàn em đến trụ sở Công ty TNHH chế biến gỗ Lâm Quyết vầ đuổi hết công nhân ra khỏi công ty, chiếm giữ đồ đạc, đe dọa đánh, giết và đưa hình ảnh gia đình ông Lẫm, bà Quyết lên mạng xã hội.

Chuẩn bị chạy thử nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

(CLO) Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã hoàn thành 86% tiến độ tổng thể, đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai chạy thử.

Hơn 136 nghìn tấn gạo dự trữ đến với người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

(CLO) Hơn 136 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia đã được các Cục Dự trữ Nhà nước cấp phát đến tay hàng triệu người dân tại những vùng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Người sơ tán Afghanistan đón nhận cuộc sống mới ở Hàn Quốc

(CLO) Gần hai tháng sau bước ngoặt ở Kabul, khi Taliban tiếp quản thủ đô của nước này, hàng vạn người Afghanistan đã, đang tìm kiếm cuộc sống mới ở nơi xứ lạ. Hàn Quốc là một trong những quê hương mới của người tị nạn Afghanistan.

Nghệ An: Người đàn ông bị cuốn vào cống nước, vợ giải cứu bất thành

(CLO) Khi thấy miệng cống bị rác thải che lấp, anh T. lấy chân để gỡ rác thì bị dòng nước cuốn vào trong. Người vợ lập tức gọi điện chính quyền địa phương đến ứng cứu nhưng không kịp.

Trên “mở khóa” dưới “cài then”

(CLO) Nghị quyết 128 của Chính phủ được xem như chủ trương “mở khóa”, chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19”. Tuy nhiên, mỗi địa phương lại triển khai một kiểu, thậm chí một số nơi vẫn “cài then”, “mua dây” thay vì cởi nút thắt, tháo điểm nghẽn.