Điều chỉnh kích thước chữ

Thẩm định báo cáo tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sa Pa

(CLO) Hội đồng thẩm định liên ngành vừa họp thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sa Pa ( tỉnh Lào Cai) dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch hội đồng này.

Audio

Tại cuộc họp trên, trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi, Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai, đại diện Vụ Giám sát và thẩm định đầu tư cho biết, dự án được thực hiện tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai trên diện tích đất là 371 ha, với dự kiến tổng mức đầu tư là 6.948,845 tỷ đồng, trong đó tổng mức đầu tư giai đoạn 1: 4.183,408 tỷ đồng.

Quang cảnh cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Dự kiến tổng vốn đầu tư sẽ huy động từ các nguồn: Vốn do nhà đầu tư huy động là 2.990 tỷ đồng; Nhà nước tham gia trong dự án là 1.193,345 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương. Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 là 2.765, tỷ đồng, dự kiến huy động từ các nguồn: vốn do nhà đầu tư huy động: 1.228 tỷ đồng; Nhà nước tham gia trong dự án: 1.537 tỷ đồng...

Về quy mô, công suất của dự án, giai đoạn 1 xây dựng Cảng hàng không Sa Pa đạt tiêu chuẩn là cảng hàng không cấp 4C (theo phân cấp của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO) và sân bay quân sự cấp 2 đạt công suất 1,5 triệu hành khách/năm. Giai đoạn 2, hoàn thành các hạng mục của dự án để đạt công suất 3,0 triệu hành khách/năm, đảm bảo phù hợp với quy hoạch.

Thời gian thực hiện dự án giai đoạn 1 là 50 năm (thời gian xây dựng dự kiến là 04 năm, thời gian vận hành, khai thác và thu hồi vốn là 46 năm). Giai đoạn 2, thực hiện sau năm 2028.

Về kết quả thẩm định, Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầy đủ mục theo quy định tại khoản 1, Điều 15 Luật PPP. Đối chiếu với quy định tại khoản 3, Điều 14 Luật PPP, Báo cáo NCTKT dự án sắp xếp các nội dung chưa đúng mẫu và còn thiếu một số nội dung chính về: tác động của việc thực hiện dự án theo phương thức PPP đối với cộng đồng, dân cư trong phạm vi dự án; đánh giá sơ bộ phương án tài chính của dự án. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh Lào Cai rà soát, bổ sung, sắp xếp các nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo đúng quy định.

Về nội dung của hồ sơ, các thành viên Hội đồng cơ bản nhất trí với sự cần thiết đầu tư dự án. Tuy nhiên, bố cục nội dung đánh giá sự cần thiết đầu tư dự án chưa đúng mẫu số Phụ lục II, Nghị định số 35/2021/NĐ-CP. Đề nghị rà soát, chỉnh sửa bố cục nội dung theo đánh giá này, trong đó lưu ý một số nội dung sau: phần đánh giá sự cần thiết đầu tư.

Về sự phù hợp với căn cứ lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi  theo quy định của khoản 2 Điều 14 Luật PPP, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi  đã đánh giá Cảng hàng không Sa Pa phù hợp với các mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể đã được xác định trong các quy hoạch: Quy hoạch Cảng hàng không Sa Pa giai đoạn đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Theo Điều 59 Luật Quy hoạch 2017, cần phải đánh giá sự phù hợp của Dự án đối với: Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc; Quy hoạch cảng hàng không, sân bay Sa Pa; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai.

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đều thống nhất với nội dung báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, nhất trí về sự cần thiết đầu tư Dự án, về cơ bản, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi  được lập tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật PPP. Đồng thời yêu cầu, báo cáo cần làm rõ thêm về dự toán lưu lượng hành khách, tính lưỡng dụng của sân bay và kế hoạch sử dụng đất…

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu kết luận cuộc họp.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhấn mạnh, các thành viên Hội đồng đánh giá chung đều thống nhất, tỉnh Lào Cai đã thể hiện sự thống nhất cao, quyết tâm trong chỉ đạo, hành động và thực hiện. Báo cáo của tỉnh Lào Cai được chuẩn bị nghiêm túc, cầu thị, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, hồ sơ đã đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu.

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng tại cuộc họp, ý kiến bằng văn bản của các bộ, ngành, giải trình của UBND tỉnh Lào Cai, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị đơn vị thường trực của Hội đồng thẩm định tiếp thu, hoàn thiện lại Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án gửi các Thành viên Hội đồng cho ý kiến. Báo cáo chính thức của Hội đồng sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi lại cho UBND tỉnh Lào Cai để giải trình, đáp ứng các yêu cầu của Hội đồng thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án.

                                             Phạm Ngọc Triển