Điều chỉnh kích thước chữ

Tháng 11 cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt khoảng 400 triệu USD

(CLO) Theo thông tin vừa được Tổng cục Hải quan đưa ra, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 11 ước tính thâm hụt 400 triệu USD, bằng 1,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên lũy kế trong 11 tháng cả nước đang thặng dư hơn 6,8 tỷ USD.

Báo nói Công luận

Nhóm hàng cà phê có kim ngạch tăng trong tháng 11 (Ảnh TL)

Tổng cục Hải quan cho hay, ước trong tháng 11 có tới 8/10 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực bị sụt giảm kim ngạch so với tháng 10 trước đó. Tuy nhiên, nếu tính lũy kết từ đầu năm đến hết tháng 11, hầu hết nhóm hàng xuất khẩu chủ lực vẫn có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ 2017.

Cụ thể, nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 4,7 tỷ USD trong tháng 11, giảm 1% so với tháng trước (tháng 10/2018). Tuy nhiên, hết tháng 11, kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước vẫn tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 46,14 tỷ USD.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 2,6 tỷ USD, giảm 8,3% so với tháng trước, tổng trị giá hết tháng 11 đạt hơn 27 tỷ USD, tăng 13,9%. Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, ước đạt 1,45 tỷ USD, giảm 3,5% so với tháng trước, nâng tổng trị giá trong 11 tháng lên 15,12 tỷ USD, tăng 28,6%.

Hàng dệt may, ước đạt 2,6 tỷ USD, giảm 4,8% so với tháng trước, tổng trị giá hết tháng 11 đạt 27,77 tỷ USD tăng 17,4%. Hàng giày dép trị giá xuất khẩu ước đạt 1,4 tỷ USD, giảm 1,3% so với tháng trước, nâng tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 11 tháng lên 14,52 tỷ USD, tăng 9,9%.

Phương tiện vận tải và phụ tùng ước đạt 700 triệu USD, giảm 5,7% so với tháng trước, nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 11 tháng lên 7,34 tỷ USD, tăng 14,9%. Dầu thô ước đạt 340 nghìn tấn, giảm 3,1% so với tháng trước và trị giá ước đạt 210 triệu USD, giảm 3,5%. Như vậy, hết tháng 11, sản lượng đạt 3,6 triệu tấn, trị giá ước đạt 2,08 tỷ USD, giảm 42,5% về lượng và giảm 20,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Hàng thủy sản ước đạt 800 triệu USD, giảm 9% so với tháng trước, nâng trị giá hết 11 tháng lên 8,04 tỷ USD, tăng 6,1%.

2 nhóm hàng có kim ngạch tăng trong tháng 11 là cà phê; gỗ và sản phẩm gỗ. Trong đó, cà phê ước đạt 140 nghìn tấn, tăng 1,4% so với tháng trước và trị giá ước đạt 264 triệu USD, tăng 5,1%. Lũy kế hết tháng 11, cà phê xuất khẩu đạt hơn 1,7 triệu tấn, trị giá đạt gần 3,3 tỷ USD, tăng 23% về lượng và tăng 2,9% về trị giá so với cùng kỳ 2017.

Gỗ và sản phẩm gỗ trị giá xuất khẩu ước đạt 850 triệu USD, tăng 0,5% so với tháng trước, nâng tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 11 tháng lên 8,07 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 11, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước ước đạt 43,6 tỷ USD, giảm 1,6% so với tháng trước. Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 21,6 tỷ USD, giảm 4,1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 22 tỷ USD, tăng 1,1%.

So với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 11 tháng ước đạt 440,45 tỷ USD, tăng 13,4%. Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 223,63 tỷ USD, tăng 14,4%; tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 216,82 tỷ USD, tăng 12,4%.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 11 ước tính thâm hụt 400 triệu USD, bằng 1,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên lũy kế trong 11 tháng cả nước đang thặng dư hơn 6,8 tỷ USD.

Đức Minh