Điều chỉnh kích thước chữ

Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát lại các hợp đồng BT

(CLO) Ngày 26/2, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng yêu cầu các đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền rà soát lại các hợp đồng BT, nếu thấy chưa phù hợp thì đàm phán, điều chỉnh lại hợp đồng với chủ đầu tư, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Audio
Trường THPT Nguyễn Trãi, vị trí “đất vàng” nằm ven đường Lê Hoàn là tài sản công sẽ được giao cho Tổng Công ty XDTM Đông Bắc để thực hiện dự án theo hợp đồng BT. Ảnh: P.V

Trường THPT Nguyễn Trãi, vị trí “đất vàng” nằm ven đường Lê Hoàn là tài sản công sẽ được giao cho Tổng Công ty XDTM Đông Bắc để thực hiện dự án theo hợp đồng BT. Ảnh: P.V

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư

thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao, Chủ tịch ủy UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị được ủy quyền ký kết hợp đồng với các nhà đầu tư, bao gồm: UBND thành phố Thanh Hóa, UBND các huyện: Nga Sơn, Hoằng Hóa, Đông Sơn, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thực hiện rà soát lại các hợp đồng đã ký, đảm bảo các nội dung phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp phát hiện các nội dung chưa phù hợp thì thực hiện đàm phán với nhà đầu tư để điều chỉnh lại cho phù hợp;

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các quy định về giám sát đánh giá đầu tư, giám sát quản lý chất lượng công trình, quản lý và nghiệm thu khối lượng thực hiện của nhà đầu tư, kiểm tra việc sử dụng vốn của nhà đầu tư (vốn vay, vốn chủ sở hữu), đảm bảo giá trị công trình BT thực hiện đúng với thực tế. Riêng đối với các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu khẩn trương phối hợp với nhà đầu tư, hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Đối với các dự án đang đàm phán hợp đồng, ông Nguyễn Đình Xứng yêu cầu đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền ký kết và thực hiện hợp đồng phối họp với các đơn vị liên quan đàm phán với nhà đầu tư để đảm bảo việc triển khai thực hiện tuân thủ theo đúng Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Luật Đất đai, Luật Ngân sách và các quy định của pháp luật có liên quan. Việc thanh toán quỹ đất của dự án sẽ được thực hiện khi có Nghị định hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 được ban hành.

Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 12 dự án triển khai thực hiện theo hình thức PPP, Hợp đồng BT sử dụng quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Trong đó, có 04 dự án ký hợp đồng và triển khai thi công trước ngày 01/01/2018 (03 dự án đã được giao đất thanh toán cho nhà đầu tư, 01 dự án chưa được giao đất thanh toán cho nhà đầu tư); 02 dự án ký hợp đồng sau ngày 01/01/2018; 01 dự án đang đàm phán hợp đồng; 01 dự án đã có kết quả sơ tuyển; 04 dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư.

Một số dự án đang đầu tư và chuẩn bị các thủ tục đầu tư theo hình thức PPP, Hợp đồng BT tại Thanh Hóa như: Trung tâm hành chính thành phố Thanh Hóa, Xây dựng mới trường THPT Chu Văn An và đầu tư hoàn chỉnh Trung tâm thể dục thể thao huyện Nga Sơn, Cầu qua sông Nhà Lê, thuộc tuyến đường vành đai Đông Tây, thành phố Thanh Hóa;

Đường giao thông Thịnh - Đông, huyện Hoằng Hóa (giai đoạn I); Xây dựng mới trường THPT Nguyễn Trãi, thành phố Thanh Hóa; Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn...

Trong đó Dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn có tổng mức đầu tư lớn nhất là hơn 1400 tỷ đồng, hiện đã có kết quả sơ tuyển nhà đầu tư.

Quang Duy