Điều chỉnh kích thước chữ

Thanh Hóa: Có chuyện nâng đỡ “không trong sáng” tại Sở Tư pháp?

(CLO) Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa vừa thành lập Đoàn thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để tiến hành thanh tra việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý, trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh này.

Ông Nguyễn Xuân Hạnh (bên trái) nhận Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Ông Nguyễn Xuân Hạnh (bên trái) nhận Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Ngày 04/5/2019, ông Lê Hữu Viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp có báo cáo về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Thanh Hóa không đúng quy định. Báo cáo của ông Viên gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Sau khi nhận được báo cáo của Phó Giám đốc Sở Tư pháp Lê Hữu Viên, bà Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ kiểm tra, xác minh, làm rõ các nội dung, báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng với đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng có công văn đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp, làm rõ đúng, sai, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo báo cáo của ông Lê Hữu Viên: Cuối chiều ngày 18/4/2019, ông Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa triệu tập họp lãnh đạo để bàn về công tác cán bộ của Sở. Thành phần họp có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc Sở; ngoài ra, có thêm ông Nguyễn Xuân Hạnh - Chánh Văn phòng Sở làm thư ký.

Nội dung họp có nhiều vấn đề về điều chuyển và bổ nhiệm mới các chức danh lãnh đạo cấp phòng, đơn vị; trong đó có bàn đến việc bổ nhiệm mới Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý. (Chức danh này bị khuyết từ đầu năm 2018 do Giám đốc cũ nghỉ hưu).

“Khi bàn đến việc bổ nhiệm mới Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý thì đồng chí Bùi Đình Sơn đã bất chấp, hướng mọi người đồng ý việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Hạnh - Chánh Văn phòng Sở làm Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý với lý do: 02 đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý là Đoàn Văn Dương và Nguyễn Hữu Long không xứng đáng làm Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý vì 02 đồng chí này trong quá trình làm nhiệm vụ không hợp tác với nhau” – ông Viên trình bày trong báo cáo gửi lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Theo ông Viên: ông Nguyễn Xuân Hạnh không đủ tiêu chuẩn theo quy định của Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. Cụ thể: ông Hạnh không phải là Trợ giúp viên pháp lý (một chức danh chuyên môn do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm). Việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý chỉ đặt ra đối với người hiện đang là Trợ giúp viên pháp lý. Tại khoản 1, điều 4, Nghị định 144/2017/NĐ-CP quy định: Trợ giúp viên pháp lý có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì được đề nghị bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý: "Có ít nhất 03 năm là trợ giúp viên pháp lý hoặc Thẩm phán hoặc Kiểm sát viên, điều tra viên trung cấp trở lên hoặc có 05 năm làm công tác quản lý nhà nước về Trợ giúp pháp lý trong ngành Tư pháp. Có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật".

Cuộc họp Ban giám đốc Sở Tư pháp tiếp tục được Phó Giám đốc Lê Hữu Viên trình bày khá chi tiết trong báo cáo: “Tại cuộc họp, cả 03 Phó giám đốc đều đề xuất: điều chuyển, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hữu Long (Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý) về làm Trưởng phòng Tuyên truyền của Sở, còn việc quản lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý giao cho đồng chí Đoàn Văn Dương (Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý) phụ trách một thời gian rồi xem xét quyết định. Tuy nhiên, đồng chí Bùi Đình Sơn không đồng ý với quan điểm này. Các đồng chí Phó Giám đốc đều biết việc quyết định cuối cùng là quyền của Giám đốc Sở, nên khi can gián không đươc thì 02 đồng chí Phó Giám đốc (Hoàng Văn Truyền và Lê Ngọc Minh) không phát biểu thêm việc đồng ý hay không đồng ý bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Hạnh (nhưng không có nghĩa là tán thành với quan điểm của đồng chí Sơn). Lợi dụng việc đó, đồng chí Bùi Đình Sơn đã kết luận theo kiểu tập thể lãnh đạo thống nhất. Riêng tôi vẫn không đồng ý quan điểm của Giám đốc. Tôi có nói với đồng chí Sơn là: nếu đồng chí cứ nhất quyết bổ nhiệm đồng chí Hạnh làm Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý, tôi sẽ báo cáo cấp trên. Cuộc họp không có Biên bản, không có biểu quyết”.

Từ những phân tích trong báo cáo, ông Viên cho rằng: Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hạnh không đủ tiêu chuẩn làm Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý đã làm cho rất nhiều cán bộ, công chức; đặc biệt là viên chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý bất bình. Ông Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở đã bất chấp quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự can gián của các Phó Giám đốc, có động cơ cá nhân rõ ràng. Do đó, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy,  Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy xem xét.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 23/4/2019, ông Nguyễn Xuân Hạnh thừa lệnh Giám đốc Sở ban hành Thông báo nội dung cuộc họp lãnh đạo Sở về công tác cán bộ ngày 18/4/2019. Theo đó, lãnh đạo Sở đã phát biểu, trao đổi, thảo luận thống nhất: Điều động ông Nguyễn Xuân Hạnh, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp đến nhận công tác tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, giữ chức danh Giám đốc. Báo cáo của ông Viên cho rằng, Quyết định bổ nhiệm ông Hạnh không được gửi cho các Phó Giám đốc Sở.

Trong lúc Thanh tra Sở Nội vụ đang tiến hành làm việc để kiểm tra, làm rõ đúng, sai trong việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý thì bất ngờ ngày 27/5/2019, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa ra thông báo tạm dừng việc điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức các phòng, đơn vị thuộc Sở. Trước đó, ngày 23/4/2019, cơ quan này đã ra thông báo thống nhất điều động, bổ nhiệm, giao phụ trách hàng chục chức danh lãnh đạo như: Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý, Phó Chánh văn phòng, Phó trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp, Trưởng phòng Hành chính Tư pháp, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Trưởng phòng Công chứng Số 1, Phó Trưởng phòng Công chứng số 3, Phó trưởng phòng Công chứng số 1, Phó Trưởng phòng Xây dựng văn bản...

Được biết, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành Thanh tra đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý, trực thuộc Sở Tư pháp gồm 5 thành viên do ông Hoàng Văn Định, Chánh Thanh tra làm Trưởng đoàn. Theo kế hoạch, Đoàn sẽ làm việc trong thời gian 30 ngày kể từ ngày công bố Quyết định Thanh tra. Sau khi kết thúc thanh tra tại Sở Tư pháp, trên cơ sở báo cáo của Đoàn thanh tra, Sở Nội vụ sẽ ban hành Kết luận Thanh tra báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thông qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy).

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Quang Duy

 
 
Tin mới
Nhận định trận Milan vs Spezia, 00h30 ngày 18/1

(CLO) Nhận định kết quả trận đấu Milan vs Spezia, 00h30 ngày 18/1 vòng 22 Serie A; dự đoán tỷ số trận đấu Milan vs Spezia cùng các chuyên gia phân tích.

Cựu Tổng thống Poroshenko sẽ trở lại Ukraine để tranh cử, bất chấp có thể bị bắt

(CLO) Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm Chủ nhật cho biết ông sẽ quay trở lại Ukraine vào thứ Hai (17/1) để tranh cử, bất chấp lời đe dọa bị bắt giữ trong một vụ án phản quốc.

Đánh bại Bilbao, Real Madrid đoạt Siêu cúp Tây Ba Nha 2021/22

(CLO) Nhờ hai pha lập công của Luka Modric và Karim Benzema giúp Real Madrid giành chiến thắng Athletic Bilbao tỷ số 2-0 ở trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha rạng sáng 17/1 (giờ Hà Nội).

Giá Bitcoin hôm nay 17/1: Nhà đầu tư tìm đáy để vào

(CLO) Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường đã đạt đến điểm đáy và sẵn sàng phục hồi; giá ether gần như không đổi vào cuối tuần.

Hà Nội dự kiến đón khoảng 10 triệu lượt khách trong năm 2022

(CLO) Sở Du lịch Hà Nội xây dựng kế hoạch phục hồi, phát triển du lịch trong năm 2022. Theo đó, Hà Nội phấn đấu đón và phục vụ 9 - 10 triệu lượt khách trong năm 2022, trong đó có 1,2 - 2 triệu lượt khách quốc tế

Tiêu điểm: Nở rộ hội nhóm thi hộ trực tuyến

(CLO) Trong suốt 2 năm qua, việc dạy và học trực tuyến đã trở nên quen thuộc với cả thầy và trò. Thế nhưng cũng từ đây, lợi dụng việc dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập trực tuyến thì hàng loạt các hội nhóm thi hộ trực tuyến gắn mác hỗ trợ học tập đã ra đời.

Hoàng Đức sẵn sàng lên tuyển đấu Australia

(CLO) Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần thứ 3 liên tiếp và kết thúc 10 ngày cách ly. Hôm nay, Nguyễn Hoàng Đức sẽ hội quân với tuyển Việt Nam tại Hà Nội và cùng một số cầu thủ đi xin thị thực nhập cảnh sang Australia.

Inter Milan bất phân thắng bại với Atalanta ở vòng 22 Serie A

(CLO) Thầy trò chiến lược gia Simeone Inzaghi bị cầm hòa khi làm khách trên sân Atalanta ở vòng 22 Serie A diễn ra rạng sáng 17/1 (giờ Hà Nội).

Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc ngày 18/1

(CLO) Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội từ ngày 18 đến 19/1/2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.