Điều chỉnh kích thước chữ

Thanh Hóa: Đề xuất chi ngân sách 1,7 tỷ đồng cho 3 cán bộ đi Mỹ

(CLO) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa vừa xây dựng dự toán kinh phí tổ chức cho 3 cán bộ lãnh đạo tham gia chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thẩm định. Chỉ với 3 cán bộ đi Mỹ để quảng bá địa phương nhưng tổng kinh phí dự toán cho chuyến đi hơn 1,7 tỷ đồng

Audio

Cụ thể, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa vừa xây dựng dự toán kinh phí tổ chức cho 3 cán bộ lãnh đạo tham gia chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thẩm định. Trong đó, có những khoản dự toán khiến dư luận giật mình như: Tiền thuê phòng nghỉ: 398.034.000 đồng, tiền thuê phương tiện đi lại: 359.424.000 đồng, chi các buổi làm việc: 370.773.000 đồng, kinh phí làm tài liệu: 137.400.000 đồng

Theo Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 do Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng ký, đoàn cán bộ tỉnh Thanh Hóa tham gia chương trình quảng bá địa phương tại Hoa Kỳ có 3 người gồm: bà Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Biện, Giám đốc Sở Ngoại vụ và bà Trần Thị Thu Hằng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch.

Theo báo cáo của Sở Ngoại vụ gửi Chủ tịch UBND tỉnh về thời gian chuyến đi bắt đầu từ ngày 8/9 đến 19/9/2018, kinh phí chuyến đi được bố trí từ ngân sách tỉnh. Mục tiêu của chuyến đi nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh đầu tư, thương mại, du lịch của tỉnh Thanh Hóa với chính quyền, doanh nghiệp Hoa Kỳ, thúc đẩy quá trình hội nhập và phát triển.

 Danh sách dự toán kinh phí cho 3 cán bộ đi Mỹ

Trước đó, ngày 14/8/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND về việc tổ chức đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ, trong đó giao cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch là đơn vị đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị công tác hậu cần và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ hoạt động của đoàn.

Thực hiện kế hoạch trên, ngày 28/8/2018, bà Trần Thị Thu Hằng - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Thanh Hóa đã ký Văn bản số 247/TT-TCHC về việc thẩm định kinh phí tổ chức Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có kèm theo phụ lục dự toán với số tiền lên đến trên 1,7 tỷ đồng.

Được biết, chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ của tỉnh Thanh Hóa nằm trong Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2018 của tỉnh. Tuy nhiên, theo Kế hoạch hoạt động đối ngoại tỉnh Thanh Hóa năm 2018 (Số 69/KH-UBND ngày 2/4/2018), thì Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Thanh Hóa (thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý) đi công tác tại Hoa Kỳ bao gồm từ 10 - 12 người, thời gian đi từ 10 - 12 ngày, tổng chi ngân sách cho đoàn là 2 tỷ đồng.

Quang Du