Điều chỉnh kích thước chữ

Thanh Hóa: Kết quả bầu bổ sung Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

(CLO) Các đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa đã bầu ông Đỗ Minh Tuấn, 48 tuổi làm Chủ tịch UBND tỉnh; bầu 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh là các ông: Lê Đức Giang, 47 tuổi và Đầu Thanh Tùng 52 tuổi.

Audio
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: MH

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: MH

Chiều 6/12, sau khi tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đình Xứng; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với các ông: Nguyễn Đức Quyền và Phạm Đăng Quyền, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bầu bổ sung 3 chức danh trên.

Kết quả, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Đức Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và ông Đầu Thanh Tùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn sinh năm 1972, quê quán xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa. Ông Tuấn có trình độ Tiến sỹ Kinh tế, Cử nhân Chính trị. Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Tuấn kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như: Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: QD

Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: QD

Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh sinh năm 1973, quê quán xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa. Ông Giang là Tiến sỹ Thủy sinh vật, Cử nhân Chính trị. Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông từng kinh qua các chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến ngư, Phó Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa,  Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. Ông Giang là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII và XIX.

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: MH

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: MH

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng sinh năm 1968, quê quán xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương. Ông Tùng là Bác sỹ Đa khoa, Thạc sỹ Kinh tế Chính trị, Cao cấp Lý luận Chính trị. Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Tùng từng kinh qua các chức vụ: Chánh Văn phòng Sở Nội vụ, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Nội vụ, Bí thư Huyện ủy Yên Định, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ông Tùng là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII và XIX.

Như vậy, đến thời điểm này, UBND tỉnh Thanh Hóa có 1 Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch. Ngoài 3 nhân sự vừa được bầu, còn có 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh là các ông Nguyễn Văn Thi và Mai Xuân Liêm.

Quang Duy