Điều chỉnh kích thước chữ

Thanh Hóa: Kiên quyết đưa những trường hợp thoái hóa, biến chất ra khỏi phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp

(CLO) Ngày 1/6, Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có công văn số 1707-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Audio
Tỉnh ủy Thanh Hóa có công văn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

Tỉnh ủy Thanh Hóa có công văn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

Theo đó, thời gian vừa qua xuất hiện tình trạng một số cán bộ, đảng viên sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia đánh bạc, tham gia vào các tệ nạn xã hội;… làm ảnh hưởng đến uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng, ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng, hiệu quả công việc.

Tuy trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 1385-CV/TU, ngày 9/9/2019 về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Nhận thấy những tác động tiêu cực trên, Tỉnh ủy Thanh Hóa có công văn gửi các ban cán sự đảng, sở, ban ngành và các đồng chí Tỉnh ủy viên yêu cầu thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Trung ương và của Tỉnh về công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân chấp hành kỷ luật lao động.

Đặc biệt, xử lý nghiêm những trường hợp thoái hóa, biến chất, vi phạm cá quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đưa ra khỏi phương án nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự Đảng; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo các bộ phận chức năng phát hiện điều tra, truy tố, xét xử, xử lý nghiêm minh, đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp thường xuyên giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về quản lý. Khi phát hiện cần thông báo ngay với thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý biết để có biện pháp xử lý kịp thời.

Nhằm kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị, góp phần chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Anh