Điều chỉnh kích thước chữ

Thanh Hóa phải khai thác và phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế, tạo động lực mới cho tỉnh phát triển

(CLO) Sáng 27/10, tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo đại hội.

Audio
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Thanh Hóa phải khai thác và phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế, tạo động lực mới cho tỉnh phát triển. Ảnh: Trần Đại

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Thanh Hóa phải khai thác và phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế, tạo động lực mới cho tỉnh phát triển. Ảnh: Trần Đại

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong bối cảnh tình hình đất nước, khu vực và thế giới diễn biến nhanh chóng, khó lường, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh đạt được nhiều thành tích, kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao; mô hình tăng trưởng kinh tế từng bước chuyển đổi từ chiều rộng sang chiều sâu; công nghiệp phát triển mạnh; các ngành dịch vụ có lợi thế, như: du lịch, vận tải biển, vận tải hàng không phát triển nhanh; giá trị xuất khẩu tăng trưởng cao. Trong điều kiện có nhiều khó khăn, nhưng sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn phát triển khá; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, là một trong những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số lượng xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới lớn nhất cả nước; thu ngân sách nhà nước luôn vượt dự toán, tốc độ tăng thu bình quân hàng năm đạt 18,1%. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; huy động vốn đầu tư phát triển đạt cao, tổng vốn đầu tư toàn xã hội gấp 1,8 lần so với giai đoạn trước. Thanh Hóa nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành TW chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tại Đại hội. Ảnh: TĐ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành TW chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tại Đại hội. Ảnh: TĐ

 Cùng với phát triển mạnh về kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật; giáo dục mũi nhọn và thể thao thành tích cao luôn đứng trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; mạng lưới y tế được mở rộng, đã sớm kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 và được xếp vào nhóm các tỉnh có nguy cơ thấp; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật. Thanh Hóa là một trong những tỉnh đi đầu và tích cực trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị, nhất là sắp xếp, giảm đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Để Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ và toàn diện trong thời gian tới, góp phần vào những thành tựu chung của cả nước; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo.

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc đại hội sáng 27/10

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc đại hội sáng 27/10

Trong đó, quan trọng nhất là tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Tỉnh phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương khẩn trương xây dựng, đề xuất với Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; trình Quốc hội xem xét, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, phân cấp quản lý và tổ chức bộ máy, biên chế, nhằm khai thác và phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế, tạo động lực mới cho tỉnh phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.

Đồng thời, để có định hướng phát triển cho giai đoạn tới, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh Thanh Hoá phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ. Trong đó, cần chú ý quy hoạch đô thị tỉnh Thanh Hoá phải theo hướng phân bổ hợp lý giữa các vùng, kết nối thuận lợi với các đô thị vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, thân thiện với môi trường, dẫn dắt đổi mới sáng tạo và là động lực tăng trưởng kinh tế. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, tránh chồng chéo, phát huy thế mạnh đặc trưng của địa phương.

Tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ, thành phố Hà Nội, nhất là trong xúc tiến đầu tư và thương mại, huy động và phân bổ nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; quan tâm đến công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; xây dựng các chương trình, tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng...

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa phải bầu BCH là các đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, có uy tín, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm. Ảnh: QD

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa phải bầu BCH là các đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, có uy tín, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm. Ảnh: QD

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại hội phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm cao bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, gồm các đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, có uy tín, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm hạn chế mặt yếu của mỗi thành viên, bổ sung cho nhau để tạo ra một tập thể thực sự đoàn kết, vững mạnh, thống nhất, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX.

Quang Duy