Điều chỉnh kích thước chữ

Thanh Hoá: Phấn đấu 100% trẻ em khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được mặc đồ ấm

(CLO) Đó là một trong các mục tiêu của kế hoạch triển khai thực hiện Đề án vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Audio
Đề án sẽ tạo điều kiện để trẻ em vùng cao bớt khó khăn hơn trong cuộc sống. Ảnh: Trần Đại

Đề án sẽ tạo điều kiện để trẻ em vùng cao bớt khó khăn hơn trong cuộc sống. Ảnh: Trần Đại

Theo đó, thực hiện Quyết định 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 (gọi tắt là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh với các mục tiêu là vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng, toàn diện cho mọi trẻ em.

Để trẻ em không còn phải nhọc nhằn mưu sinh cùng người lớn. Ảnh: Trần Đại

Để trẻ em không còn phải nhọc nhằn mưu sinh cùng người lớn. Ảnh: Trần Đại

Trong đó, phấn đấu đến năm 2025 sẽ đạt 90% trẻ em thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh được cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng thông qua khám chữa bệnh, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học; 90% trẻ em thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ tham gia hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí và 100% em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ đồ ấm.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao là cơ quan chủ trì thực hiện Kế hoạch có nhiệm vụ phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì triển khai các hoạt động truyền thông, vận động nguồn lực thực hiện kế hoạch, điều phối việc vận động nguồn lực và triển khai thực hiện hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động nguồn lực tương ứng với các hoạt động chủ yếu của kế hoạch; Xây dựng mạng lưới các nhà tài trợ các hoạt động của kế hoạch; Hằng năm, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, tổng hợp các nguồn lực huy động từ các tổ chức và số trẻ em được hỗ trợ theo chương trình kế hoạch; Theo dõi, giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch, tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định; Tổ chức các hoạt động biểu dương, khen thưởng hoặc đề xuất UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong việc vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em.

Phấn đấu 100% trẻ em khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được mặc đồ ấm. Ảnh: Trần Đại

Phấn đấu 100% trẻ em khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được mặc đồ ấm. Ảnh: Trần Đại

Trần Đại