Điều chỉnh kích thước chữ

Thanh Hóa quy hoạch khu nông nghiệp công nghệ cao tại khu vực Sầm Sơn

(CLO) Tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt quy hoạch khu nông nghiệp công nghệ cao diện tích 905ha tại khu vực TP. Sầm Sơn, dự kiến quy mô dân đến năm 2040 là 18.000 người.

Audio
Một góc thành phố Sầm Sơn

Một góc thành phố Sầm Sơn

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu F - khu nông nghiệp công nghệ cao, dân cư hiện trạng đô thị mới và các công trình đầu mối TP. Sầm Sơn.

Theo quy hoạch, phân khu F thuộc địa giới hành chính 2 phường Quảng Vinh, Quảng Thọ và các xã: Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Đại, TP. Sầm Sơn.

Ranh giới được xác định: phía bắc giáp phân khu H; phía nam giáp xã Quảng Hải; phía đông giáp ranh giới quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn (do Sun Group nghiên cứu lập); phía tây giáp các xã Quảng Cát, Quảng Giao, Quảng Định, Quảng Đức, huyện Quảng Xương.

Diện tích lập quy hoạch khoảng 905ha thuộc 2 phường và 3 xã, trong đó phường Quảng Thọ (35ha), phường Quảng Vinh (128,6ha), xã Quảng Minh (387ha), xã Quảng Hùng (252ha), xã Quảng Đại (102,5ha).

Quy mô dân số hiện trạng 9.520 người, dự kiến đến năm 2040 là 18.000 người.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư tại Thanh Hóa vào trung tuần tháng 6 vừa qua, đã có 34 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, ký biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến gần 15 tỷ USD.

Trong đó có 19 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 56.800 tỷ đồng, tương đương 2,5 tỷ USD (công nghiệp chế biến, chế tạo là 22.300 tỷ đồng; phát triển hạ tầng, đô thị là 25.500 tỷ đồng; du lịch là 7.340 tỷ đồng; nông nghiệp và y tế là 1.600 tỷ đồng).

Cũng tại hội nghị này, UBND tỉnh Thanh Hóa ký biên bản ghi nhớ đầu tư 15 dự án với các nhà đầu tư đang nghiên cứu triển khai đầu tư trên địa bàn với tổng mức đầu tư dự kiến 285.000 tỷ đồng, tương đương 12,5 tỷ USD.

Thế Vũ