Điều chỉnh kích thước chữ

Thanh Hóa: Tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

(CLO) Sáng 2/12, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tại trung tâm Hội nghị 25B, TP Thanh Hóa.

Audio
Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Theo đó, sáng 2/12, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX diễn ra tại trung tâm Hội nghị 25B, TP Thanh Hóa - nơi diễn ra đại hội đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong tháng 10/2020 vừa qua.

Đến ngày 17/8/2020, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và đến ngày 28/10/2020, đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với sự chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa chủ động, tích cực phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Công tác nhân sự được các cấp ủy đặc biệt coi trọng và chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên. Về công tác phân công, kiện toàn, bố trí sắp xếp cán bộ sau đại hội: Cấp huyện có 19 bí thư, 04 phó bí thư thương trực, 20 chủ tịch UBND; Cấp xã có: 343 bí thư, 89 phó bí thư thường trực, 201 chủ tịch UBND.

Bên cạnh đó, kiện toàn 04/04 Bí thư cấp huyện (Quan Hóa, Mường Lát, Cẩm Thủy, Thiệu Hóa); kiện toàn 03/13 Chủ tịch UBND cấp huyện (Nga Sơn, Ngọc Lặc, Bá Thước), còn 10 đơn vị sẽ kiện toàn sau bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Kiện toàn 11/11 Phó Chủ tịch UBND cấp huyện (Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Nghi Sơn, Nga Sơn, Quảng Xương, Nông Cống, Thiệu Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc, Như Thanh, Như Xuân)...

Một số nội dung mới nổi bật trong đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đã kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp một cách bài bản, cụ thể, rõ ràng, phù hợp với điều kiện của tỉnh, đúng với quy định Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới, ngoài đáp ứng tiêu chuẩn quy định chung, còn đáp ứng tiêu chuẩn đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý.  

Nhìn chung, tại các đại hội, không có ứng cử, đề cử thêm ngoài danh sách do ban chấp hành khóa trước chuẩn bị. Cấp tỉnh bầu đủ 65 đồng chí (giảm 4 người  bằng 5,8% so với nhiệm kỳ trước), trong đó, tỷ lệ nữ đạt 10,7%, tỷ lệ người dân tộc thiểu số đạt 9,2%.

Ngày 11/11/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có Kết luận số 08-KL về việc phân công công tác đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến ngày 20/11/2020, đã hoàn thành việc phân công công tác đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thành công của đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX là sự kiện trọng đại của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh; cán bộ, đảng viên và nhân dân vui mừng, phấn khởi, tin tưởng, tạo khí thế mới, động lực mới để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Hà Anh