Điều chỉnh kích thước chữ

Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Audio
Đập thủy điện Buôn Kuốp, Xã Hòa Phú, Buôn Mê Thuột, Đắc Lắk. Ảnh minh họa

Đập thủy điện Buôn Kuốp, Xã Hòa Phú, Buôn Mê Thuột, Đắc Lắk. Ảnh minh họa

Theo Quyết định, Chủ tịch Hội đồng là ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Phó Chủ tịch Hội đồng là ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi và ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai.

Thành viên Hội đồng gồm đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ; đại diện các hội: Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam, Hội Thủy lợi Việt Nam và Hội Tưới tiêu Việt Nam; một số chuyên gia về quy hoạch trong lĩnh vực thủy lợi, phòng, chống thiên tai.

Quyết định nêu rõ, Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thẩm định để làm căn cứ xem xét, quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

* Thủ tướng Chính phủ cũng vừa ký Quyết định thay đổi Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thay ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã được phân công nhiệm vụ khác.

* Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm ông Võ Thành Thống, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, thay ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghỉ hưu theo chế độ.

PV