Điều chỉnh kích thước chữ

Thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

(CLO) Thành phố Hồng Ngự được thành lập trên cơ sở toàn bộ 121,84 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 100.610 người của thị xã Hồng Ngự.

Audio
Một góc thị xã Hồng Ngự

Một góc thị xã Hồng Ngự

Sáng 18/9, tại phiên họp 48, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp và thành lập phường An Bình A, phường An Bình B, thuộc thị xã Hồng Ngự.

Theo đó, thành phố Hồng Ngự được thành lập trên cơ sở toàn bộ 121,84 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 100.610 người của thị xã Hồng Ngự.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị thành lập phường An Bình A thuộc thị xã Hồng Ngự được trên cơ sở toàn bộ 27,03 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 14.379 người của xã An Bình A.

Phường An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự được thành lập trên cơ sở toàn bộ 19,08 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.352 người của xã An Bình B.

Sau khi thành lập, thành phố Hồng Ngự có 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 phường: An Bình A, An Bình B, An Lạc, An Lộc, An Thạnh và 2 xã: Bình Thạnh, Tân Hội.

Như vậy, tỉnh Đồng Tháp có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 9 huyện và 3 thành phố; 143 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 115 xã, 19 phường và 9 thị trấn.

Nghị quyết cũng quyết định thành lập TAND thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở kế thừa TAND thị xã Hồng Ngự; Viện KSND Thành phố Hồng Ngự được thành lập trên cơ sở kế thừa Viện KSND thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2020.

T.Toàn