Điều chỉnh kích thước chữ

Thành lập thành phố Thủ Đức, hệ thống quản lý, thu thuế thay đổi như thế nào?

(CLO) Vừa qua, sau khi thành phố Thủ Đức (thuộc TP.HCM) chính thức được thành lập, đã có nhiều doanh nghiệp không rõ về cách thức tổ chức thu thuế. Bộ Tài chính vừa phải ban hành Công văn số 787/BTC-TCCB để hướng dẫn việc này.

Audio

Để không ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách nhà nước và công tác điều hành chỉ đạo thông suốt trong hệ thống quản lý thuế và để quản lý thu thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức thuộc TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính đã có những hướng dẫn cụ thể. 

Bộ Tài chính có những hướng dẫn cụ thể về công tác thuế tại TP Thủ Đức. Ảnh minh hoạ

Bộ Tài chính có những hướng dẫn cụ thể về công tác thuế tại TP Thủ Đức. Ảnh minh hoạ

Trước mắt, Bộ Tài chính chỉ đạo giữ nguyên hoạt động và tổ chức bộ máy của 3 Chi cục Thuế Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức trên địa bàn thành phố Thủ Đức thuộc Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ quản lý thu thuế trên địa bàn các phường thuộc thành phố Thủ Đức trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể như sau: Chi cục Thuế Quận 2 thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn các Phường: An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi và Thủ Thiêm (địa bàn các Phường thuộc Quận 2 cũ).

Chi cục Thuế Quận 9 thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn các Phường: Hiệp Phú, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Tân Phú và Trường Thạnh (địa bàn các Phường thuộc Quận 9 cũ).

Chi cục Thuế Quận Thủ Đức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn các Phường: Bình Chiểu, Bình Thọ, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung, Linh Xuân, Tam Bình, Tam Phú và Trường Thọ (địa bàn các Phường thuộc Quận Thủ Đức cũ).

Thời gian triển khai thi hành kể từ ngày 25/01/2021 cho đến khi có Văn bản quy định khác của cấp có thẩm quyền về tổ chức bộ máy Cơ quan thuế thành phố Thủ Đức.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm phân công 1 Chi cục Thuế làm đầu mối để tổng hợp chung tình hình quản lý thuế của 3 Chi cục Thuế và cử Lãnh đạo Cục Thuế phụ trách, điều hành, phối hợp với các đơn vị chức năng của thành phố Thủ Đức để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến quản lý thuế trên địa bàn, đơn vị đầu mối có trách nhiệm báo cáo về tình hình hoạt động quản lý thu thuế trên địa thành phố Thủ Đức và thực hiện nhiệm vụ phối hợp công tác các cơ quan địa phương và Trung ương.

"Tổ chức tuyên truyền để các cơ quan, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn nắm bắt về việc tổ chức quản lý công tác thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức của cơ quan thuế trong thời gian sắp xếp, chuyển đổi; Đảm bảo việc phục vụ người dân và doanh nghiệp trong công tác thuế được thông suốt", Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu.

Trong thời gian triển khai xây dựng Cơ quan Thuế thành phố Thủ Đức, giao Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh giữ vững ổn định về bộ máy, không gây xáo trộn về nhân sự làm tốt công tác tư tưởng, chính trị đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các Chi cục Thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Dương Lâm