Điều chỉnh kích thước chữ

Thành phố Tuyên Quang được công nhận đô thị loại II

(CLO) Ngày 2/2, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 161/QĐ-TTg, công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Audio
Một góc thành phố Tuyên Quang

Một góc thành phố Tuyên Quang

Thành phố Tuyên Quang có diện tích tự nhiên hơn 184 km2, gồm 10 phường và 5 xã, nằm ở phía Nam tỉnh Tuyên Quang, cách thủ đô Hà Nội 165 km.

Trong những năm gần đây, thành phố Tuyên Quang tăng trưởng kinh tế đạt hơn 12%; dân số tính đến cuối năm 2019 là hơn 232.000 người; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt trên 80%; tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố đạt hơn 97%; tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng đạt 96%. Đặc biệt tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý 100%.

Thành phố Tuyên Quang được công nhận là đô thị loại II sẽ tạo động lực để tỉnh Tuyên Quang thực hiện tốt các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang và thành phố đã đề ra.

Trong đó, thành phố Tuyên Quang phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 130 triệu đồng/người/năm; bình quân 5 năm, giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng 12,6%/năm. Tất cả 5 xã đều đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 2/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 1.000 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn đạt hơn 74%; thu hút 1 triệu lượt khách du lịch. Hằng năm, giảm 20% số hộ nghèo. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 80%, trong đó qua đào tạo nghề 55%; giải quyết việc làm cho 17.200 lao động…

Thế Vũ