Điều chỉnh kích thước chữ

Thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

(CLO) Ngày 26/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 901/QĐ-TTg công nhận TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Audio

Sáng 5/7, tại xã Tuy Lộc (TP. Yên Bái), UBND tỉnh Yên Bái tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Yên Bái trao Quyết định công nhận TP. Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Yên Bái trao Quyết định công nhận TP. Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Theo báo cáo tại buổi lễ, sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với xuất phát điểm cơ sở hạ tầng các xã chưa đồng bộ, thu nhập của người dân nông thôn còn thấp (14,35 triệu đồng/năm), tỷ lệ hộ nghèo cao (14,33%), bình quân các xã mới đạt 11 tiêu chí, đến nay, tất cả 8/8 xã của Thành phố Yên Bái đã đạt 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Nét nổi bật trong xây dựng nông thôn mới của TP. Yên Bái là tổng nguồn vốn huy động đầu tư cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn qua 10 năm đạt 2.287 tỷ đồng. Tỷ lệ đường xã, liên xã và đường trục thôn, liên thôn đều được cứng hóa 100%; tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa đạt 96%; đường trục chính nội đồng đã cứng hóa đạt 100%.

Hệ thống điện luôn được quan tâm cải tạo, đầu tư phát triển, đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt ở nông thôn. Hạ tầng thương mại nông thôn được đảm bảo; tất cả các xã có điểm phục vụ bưu chính đảm bảo cung ứng tốt các dịch vụ bưu chính, viễn thông.

Hiện nay, trên địa bàn các xã không còn nhà tạm, nhà dột nát. Nhà ở dân cư đã được nhân dân đầu tư xây dựng với 99,1% số hộ (7.275/7.341 hộ) có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, tăng 12,7% so với năm 2011.

Về giáo dục - đào tạo, đến nay, 13/13 trường học của các xã đạt chuẩn quốc gia mức độ I trở lên, đạt 100%, tăng 75% so với năm 2011. Tất cả các xã đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trẻ mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập THCS mức độ 3; tỷ lệ học sinh huy động trẻ 5 tuổi đến lớp đạt 100%; số lao động có việc làm qua đào tạo đạt 41,7%.

Về cơ sở vật chất văn hóa, tất cả các xã đều có hội trường văn hoá đa năng và sân thể thao đảm bảo theo quy định của Bộ VHTT&DL; tỷ lệ thôn đạt danh hiệu văn hóa năm 2019 đạt 97,3%...

Trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn Yên Bái xuất hiện ngày càng nhiều mô hình điển hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao và có khả năng nhân rộng, với giá trị sản phẩm bình quân đạt 130 triệu đồng/ha.

Đặc biệt, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đã đạt 40,7 triệu đồng, năm 2020 dự kiến đạt 46,61 triệu đồng, tăng 32,26 triệu đồng/người so với năm 2011, vượt 29,47% so với mức đạt chuẩn. Tỷ lệ hộ nghèo của các xã còn 1,53%, giảm 12,8% so với năm 2011. Tỷ lệ lao động có việc làm đạt 95,3%.

Với những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, ngày 26/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 901/QĐ-TTg công nhận TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Thời gian tới, TP. Yên Bái quyết tâm xây dựng Thành phố trở thành đô thị loại 2, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển toàn diện, trở thành tỉnh khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Minh Diễn