Điều chỉnh kích thước chữ

Thanh tra Bộ Y tế chỉ ra nhiều sai sót tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

(CLO) Tranh tra Bộ Y tế cho rằng nhiều điều dưỡng, nữ hộ sinh chỉ ghi tên vào hồ sơ bệnh án (không ghi họ) nên rất khó xem xét trách nhiệm nếu xảy ra sự cố.

Audio

Thanh tra Bộ Y tế vừa có kế luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Trong kết luận, Thanh tra Bộ Y tế đã chỉ ra nhiều tồn tại hạn chế trong công tác chuyên môn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Trong đó có nhiều sai phạm như một số bệnh án được kiểm tra có tình trạng viết ngoáy, viết tắt.

Thanh tra Bộ y tế chỉ ra nhiều sai sót tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Thanh tra Bộ y tế chỉ ra nhiều sai sót tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Việc ghi chép các thủ tục hành chính chưa đầy đủ như ngày, giờ vào viện và vào khoa, các chỉ số mạch, nhiệt độ, huyết áp, giờ mổ, diễn biến bệnh.

Nhân viên y tế còn dùng bút xoá để tẩy, xoá nhiều chỗ trong bệnh án, một số bác sỹ chỉ ký mà không ghi rõ họ tên.

Đặc biệt, thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần (Fentanyl, Morphin) không đánh số theo dõi, không viết liều lượng bằng chữ theo quy định. Tại một số bệnh án không có tờ trích biên bản hội chân dán trong bệnh án và không có đủ chữ ký của các thành phần tham gia hội chẩn.

Tranh tra Bộ Y tế cũng chỉ ra, nhiều điều dưỡng, nữ hộ sinh chỉ ghi tên (không ghi họ) vào hồ sơ bệnh án, rất khó xem xét trách nhiệm nếu xảy ra sự cố, đặc biệt là khi có nhiều điều dưỡng, nữ hộ sinh trùng tên trong cùng một khoa, phòng.

Nhiều kết quả xét nghiệm sinh hóa, huyết học do kỹ thuật viên ký mà không có chữ ký của Trưởng khoa xét nghiệm.

Sổ ghi Biên bản Hội chẩn của một số khoa không thực hiện theo mẫu của Bộ Y tế mà theo mẫu riêng của Bệnh viện, việc ghi chép trong Biên bản còn sơ sài, không ghi ngày, tháng, năm hội chẩn và không có tên các bác sỹ tham gia hội chẩn; chưa đầy đủ chữ ký của người chủ trì và các thành viên tham gia hội chẩn.

Diện tích tại các Khoa Xét nghiệm và Khoa Huyết học còn chật hẹp. Hợp đồng xử lý rác thải không ghi ngày, tháng, năm ký.

Cũng trong kết luận của Thanh tra Bộ Y tế, nhiều lĩnh thuốc lưu tại Khoa Dược được kiểm tra không đủ chữ ký người giao, người nhận. Có 9 hộp Canesten để ở nơi bán thuốc chưa được niêm yết giá.

Thậm chí, phiếu bán thuốc được lưu tại Nhà thuốc Bệnh viện và Đơn thuốc được trích xuất tại Nhà thuốc từ hệ thống phần mềm công nghệ thông tin của bệnh viện, ngày bán thuốc diễn ra trước ngày bác sĩ điều trị ký.

Kiểm tra Đơn thuốc được trích xuất tại Nhà thuốc từ hệ thống phần mềm công nghệ thông tin của Bệnh viện, còn có đơn thuốc được kiểm tra không ghi đầy đủ thông tin liều dùng, cách dùng như đơn thuốc của người bệnh.

Tại thời điểm thanh tra ngày 25/12/2020, kiểm tra thông tin trên Phiếu bán thuốc lưu tại Nhà thuốc, Nhà thuốc chưa xuất trình được đơn thuốc của người bệnh trên hệ thống phần mềm công nghệ thông tin của Bệnh viện.

Trước những tồn tại trên, Thanh tra Bộ Y tế kiến nghị lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Trung ương tăng cường kiểm tra định kỳ, hướng dẫn các khoa, phòng, nhân viên y tế thực hiện các quy định về chuyên mônvà khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn thanh tra đã nêu tại Kết luận này.

Trinh Phúc