Điều chỉnh kích thước chữ

Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 84.000 tỷ đồng và 897 ha đất

(CLO) Năm 2019, toàn ngành đã triển khai 6.601 cuộc thanh tra hành chính và  227.386 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 173.411 tỷ đồng, 22.548 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 83.968 tỷ đồng và 897 ha đất.

Audio
Ảnh minh họa. Nguồn: reatimes.vn

Ảnh minh họa. Nguồn: reatimes.vn

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Thanh tra và kế hoạch công tác năm 2019 đã được Thủ tướng Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt.

Năm 2019, toàn ngành đã triển khai 6.601 cuộc thanh tra hành chính và  227.386 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 173.411 tỷ đồng, 22.548 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 83.968 tỷ đồng và 897 ha đất (đã thu hồi 19.329 tỷ đồng, 121 ha đất); xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 89.443 tỷ đồng, 21.651 ha đất;

Đã kiến nghị xử lý hành chính đối với 1.967 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 113.625 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân với số tiền 5.315 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 94 vụ, 121 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Về thanh tra hành chính, Thanh tra Chính phủ tiến hành 51 cuộc thanh tra, tập trung vào công tác quản lý nhà nước của các bộ, ngành Trung ương; công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa, đầu tư xây dựng của địa phương; việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng vốn, tài sản của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; lĩnh vực giáo dục, y tế, du lịch và thanh tra trách nhiệm trong thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Kết quả 19 cuộc thanh tra đã ban hành kết luận phát hiện vi phạm số tiền 80.822 tỷ đồng, 1.199 ha đất; kiến nghị thu hồi 38.656 tỷ đồng, 395 ha đất; kiến nghị, xử lý khác 42.166 tỷ đồng, 804 ha đất; chuyển cơ quan điều tra xử lý 13 vụ; kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành, địa phương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhiều quy định, cơ chế, chính sách liên quan đến nội dung thanh tra. 

Đặc biệt, đã tập trung ban hành kết luận một số cuộc thanh tra dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như: Thanh tra toàn diện Dự án mở rộng và cải tạo sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên; Thanh tra việc quản lý, sử dụng đối với 2.200 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trả nợ cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy và số tiền 4.190 tỷ đồng Chính phủ tạm ứng cho tập đoàn Công nghiệp tàu thủy thực hiện tái cơ cấu; Thanh tra về quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trọng quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh; Thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà ...   

Thanh tra các bộ, ngành và địa phương đã tiến hành 6.550 cuộc thanh tra hành chính, đã kết thúc thanh tra trực tiếp 5.227 cuộc, tổng hợp kết quả từ các cuộc thanh tra, kiểm tra đã kết luận, phát hiện  6.088 đơn vị có vi phạm với số tiền  8.704 tỷ đồng, 21.349 ha đất, kiến nghị thu hồi 5.600 tỷ đồng và 501 ha đất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 3.104 tỷ đồng, 20.847 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 1.927 tập thể, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét 81 vụ, 121 đối tượng.

Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, thanh tra các bộ, ngành Trung ương và sở, ngành cấp tỉnh đã tiến hành  227.386 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 481.946 tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực.

Qua thanh tra đã phát hiện 141.268 tổ chức, cá nhân có vi phạm với tổng số tiền 83.886 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 39.712 tỷ đồng; ban hành 113.625 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 5.315 tỷ đồng.

Về thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra Chính phủ tiến hành 06 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra các bộ, ngành, địa phương tiến hành 1.460 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 2.232 cơ quan, đơn vị; qua các cuộc thanh tra đã ban hành kết luận, phát hiện 375 đơn vị có vi phạm; kiến nghị xử lý 431 tổ chức, 771 cá nhân.

Kịp thời chấn chỉnh những khuyết điểm, tồn tại, thiếu sót, vi phạm trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Các địa phương triển khai khá đồng bộ các cuộc thanh tra trách nhiệm gồm: Bình Định, Nam Định, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Kon Tum,...

Một số bộ, ngành, địa phương triển khai thanh tra, trong đó có thanh tra chuyên ngành đạt nhiều kết quả như: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Nội vụ; các tỉnh Điện Biên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Hải Dương, Khánh Hòa, Bình Dương, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,... 

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, năm 2019, toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 3.732 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác 7.200 tỷ đồng (đạt 72,2%), 106 ha đất (đạt 31,3%), đôn đốc xử lý 969 tập thể, 3.170 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 17 vụ, 61 đối tượng.

Minh Chí