Điều chỉnh kích thước chữ
Kiên Giang:

Thanh tra kết luận nhiều vi phạm trong hoạt động khai khoáng của Công ty CP Xi măng Hà Tiên

(CLO) Tổng cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ban hành Kết luận thanh tra xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế trong hoạt động khai thác, sử dụng đá vôi tại mỏ đá vôi núi Túc Khối của Công ty CP Xi măng Hà Tiên. Phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động khai khoáng.

Audio
Tranh tra kết luận về hoạt động khai thác, sử dụng đá vôi tại mỏ đá vôi núi Túc Khối của Công ty CP Xi măng Hà Tiên. Ảnh: IT

Tranh tra kết luận về hoạt động khai thác, sử dụng đá vôi tại mỏ đá vôi núi Túc Khối của Công ty CP Xi măng Hà Tiên. Ảnh: IT

Công ty CP Xi măng Hà Tiên (Địa chỉ: Số 218,Tỉnh lộ 11, ấp Hòn Chông, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang) đang khai thác mỏ đá vôi Túc Khối, xã Dương Hoà, huyện Kiên Lương và được UBND tỉnh Kiên Giang cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. 

Giấy phép số 198/GP-UBND cấp năm 2015 với diện tích khai thác là 1,4ha, mức sâu khai thác là cote +2m; trữ lượng khai thác 139.382m3, công suất khai thác 80.000m3/năm đá hộc nguyên khai, thời hạn khai thác là 2,8 năm kể từ ngày ký giấy phép (tháng 1/2015). Sau đó, đến năm 2017, Công ty được gia hạn Giấy phép số 198 nêu trên, thời hạn khai thác tới 31/12/2021 với mục đích khai thác trữ lượng còn lại. 

Theo Kết luận thanh tra số 3187, trong thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản, bên cạnh những mặt đã đạt được, kết luận chỉ rõ nhiều điểm hạn chế, bất cập trong hoạt động khai thác. Như, công tác cắm biển báo an toàn trong khu vực mỏ chưa đầy đủ, nhất là tại một số vị trí tiềm ẩn mất nguy cơ an toàn như: Khu vực dưới dân vách núi đá vôi còn lại chưa khai thác hết phía trên đỉnh và trên tầng công tác có vận chuyển đất đá.

Không chỉ vậy, Công ty chưa sử dụng thường xuyên trạm cân để kiểm soát toàn bộ khoáng sản nguyên khai vận chuyển ra khỏi mỏ theo quy định.

Công ty đã lập và gửi báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản và báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng các năm 2016, 2017, 2018 gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang, nhưng nội dung trong báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản năm 2018 không đầy đủ thông tin theo quy định.

Theo báo cáo sản lượng khai thác hàng năm, phần trữ lượng đã khai thác vượt so với trữ lượng được phép khai thác ghi trong giấy phép khai thác khoáng sản là 12.343,64 m3 đá vôi (phần trữ lượng do Công ty khai thác vượt ra ngoài diện tích cấp phép).

Kết luận thanh tra số 3187/KL-ĐCKS ngày 2/12/2019

Kết luận thanh tra số 3187/KL-ĐCKS ngày 2/12/2019

Ngoài ra, Kết luận thanh tra số 3187 còn chỉ rõ các tồn tại, vi phạm khác. Như, một số chỉ tiêu quan trắc về không khí khu vực xay nghiền đá vượt quá quy chuẩn cho phép (BOD,COD).

Một số thông tin, số liệu thể hiện trong hộ chiếu nổ mìn chưa chính xác, còn sơ sài, cụ thể: Sơ đồ bố trí gác mìn trong hộ chiếu nổ mìn vẽ sơ sài không phù hợp với hiện trạng mỏ; Thể hiện khoảng cách an toàn từ các điểm gác mìn và tự vị trí điểm hoả tới bãi mìn không đúng với khoảng cách thực tế.

Với những hành vi vi phạm nêu trên, Đoàn thanh tra đã lập Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và chuyển hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Cùng với đó, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam yêu cầu chấm dứt ngay việc khai thác vượt ra ngoài ranh giới khu vực được cấp phép khai thác.

Với những tồn tại vi phạm trên, Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và chuyển hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang xử phạt hàng chính đối với Công ty về các hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Đồng thời, yêu cầu khắc phục những vi phạm, tồn tại trong lĩnh vực khoáng sản.

Minh Chí