Điều chỉnh kích thước chữ
Thành phố Hồ Chí Minh:

Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại huyện Củ Chi trong việc quản lý, sử dụng ngân sách

(CLO) Thanh tra TP HCM đã có thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm người đứng đầu ở huyện Củ Chi trong việc tiếp công dân, xử lý khiếu nại tố cáo, sử dụng quản lý ngân sách…Thời kỳ thanh tra là năm 2018 và các vụ việc phát sinh có liên quan đến nội dung thanh tra.

Audio
Một góc đường Cây Trôm, thôn Mỹ Khánh, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi. Ảnh: Báo Nhân dân

Một góc đường Cây Trôm, thôn Mỹ Khánh, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi. Ảnh: Báo Nhân dân

Bài liên quan

Theo Thanh tra TP HCM trong việc thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra của huyện Củ Chi, cán bộ được giao nhiệm vụ không xây dựng kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại (2/30 hồ sơ); còn tình trạng giải quyết khiếu nại quá hạn (11/30 hồ sơ), trong đó thời gian trễ hạn (từ lúc được giao xác minh đến khi có báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại) thấp nhất là 15 ngày và nhiều nhất lên tới 30 ngày; thời gian xử lý từ khi có báo cáo kết quả xác minh của Thanh tra huyện đến khi chủ tịch UBND huyện có quyết định giải quyết khiếu nại còn chậm từ 4 - 10 ngày.

Trong khi đó, việc Chủ tịch UBND huyện Củ Chi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại nhưng không thể hiện rõ nội dung công nhận hay không công nhận nội dung khiếu nại của công dân là chưa đúng, ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết khiếu nại (5/30 hồ sơ…

Về công tác quản lý tiền thu từ việc cho thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại Công ty Công ích huyện Củ Chi, kết luận thanh tra chỉ ra công ty này đã trích 40% tiền thu được từ việc cho thuê nhà sở hữu nhà nước năm 2011 và năm 2012 với tổng sổ tiền gần 273 triệu đồng nhưng tại đơn vị không phát sinh các chi phí liên quan đến công tác quản lý nhà cho thuê hay sửa chữa nhà thuộc sở hữu nhà nước trong thời gian nêu trên, nên phải thu hôi nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Đơn vị này còn thiếu sót trong việc không lập dự toán các khoản thu - chi từ nguồn thu từ cho thuê nhà sở hữu nhà nước theo quy định...

Kết luận thanh tra về trách nhiệm thủ trưởng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Củ Chi năm 2018

Kết luận thanh tra về trách nhiệm thủ trưởng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Củ Chi năm 2018

Việc quản lý, sử dụng ngân sách tại UBND xã Nhuận Đức, việc để tiền ngoài sổ sách kế toán; không thực hiện đối chiếu sổ quỹ và tài khoản tiền mặt, kiểm quỹ tiền mặt cuối kỳ; thanh toán đối với các chứng từ chi không đủ điều kiện thanh toán... là chưa đúng theo các quy định của pháp luật về ngân sách, kế toán.

Cũng theo KLTT, trong việc quản lý thu từ việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước, Thanh tra TP HCM chỉ ra có 81 địa chỉ ở huyện Củ Chi đang cho thuê không thông qua hình thức đấu giá theo quy định. Đồng thời Thanh tra chỉ ra UBND huyện Củ Chi cần tiếp tục rà soát lại việc quản lý sử dụng cho thuê đối với 371 địa chỉ nhà đất đang để trống, cho thuê không qua đấu giá, đang tranh chấp hoặc chưa rõ pháp lý để đề xuất UBND TP HCM phương án xử lý, sắp xếp lại phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất công, tránh lãng phí.

Thanh tra TP HCM chỉ ra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Củ Chi cũng có nhiều thiếu sót. Trong đó, có 20/729 dự án, công trình không thực hiện theo đề án nông thôn mới đã được UBND TP HCM phê duyệt trong gian đoạn (2010-2015). Tổng số tiền còn dư không sử dụng hết sau khi thực hiện xong các dự án nông thôn mới giai đoạn này là 19,3 tỷ đồng, tuy nhiên không nộp lại ngân sách...

Từ kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND TP HCM đã thống nhất, kết luận chỉ đạo phải thu hồi số tiền hơn 19,89 tỷ đồng từ Công ty Công ích huyện Củ Chi, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi, UBND huyện và UBND các xã có liên quan.

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra TP HCM kiến nghị và đã được chủ tịch UBND TP thống nhất, kết luận chỉ đạo giao chủ tịch UBND huyện Củ Chi phải tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm và khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chỉ đạo, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước trong xây dựng dự toán thu - chi; phân bổ, điều chỉnh dự toán chi được giao; báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách; công khai tình hình thực hiện thu - chi, quyết toán ngân sách; chấn chỉnh công tác quản lý thu ngân sách, chú trọng các khoản thu từ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất, thu phạt xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực…