Điều chỉnh kích thước chữ

Thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

(CLO) Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khi dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành thanh tra năm 2019, triển khai kế hoạch công tác năm 2020 sáng nay (13/1).

Báo nói Công luận
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành thanh tra năm 2019, triển khai kế hoạch công tác năm 2020.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành thanh tra năm 2019, triển khai kế hoạch công tác năm 2020.

Trong năm qua, toàn ngành Thanh tra đã triển khai hơn 6.600 cuộc thanh tra hành chính và trên 227.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện vi phạm về kinh tế 173.411 tỷ đồng, 22.548 héc ta đất, trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 84.000 tỷ đồng và 897 ha đất, kiến nghị xử lý hành chính 1.967 tập thể và nhiều cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 17 vụ, 61 đối tượng.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm, trong năm cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp trên 425.000 lượt công dân với trên 256.000 vụ việc; xử lý 177.433 đơn đủ điều kiện; giải quyết 21.333 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 86,3%. Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 66 tỷ đồng, trên 15 ha đất; trả lại quyền lợi cho 1.433 người, kiến nghị xử lý hành chính 399 người, chuyển cơ quan điều tra 13 vụ, 126 đối tượng liên quan đến tham nhũng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành Thanh tra đã đạt được trong năm 2019. Đặc biệt, những vụ việc lớn, phức tạp như vụ: AVG, gang thép Thái Nguyên, Cảng Quy nhơn, Bán đảo Sơn Trà, Thủ Thiêm; ngành Thanh tra với trách nhiệm được giao đã rất nỗ lực, có nhiều cố gắng để kết luận thanh tra hoàn thành theo kế hoạch và bảo đảm khách quan, chính xác.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm.

Năm 2020, Phó Thủ tướng đề nghị ngành Thanh tra cần tăng cường thanh tra công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các cấp, ngành và thanh tra thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tăng cường thanh tra đột xuất kịp thời phát hiện những vi phạm để chấn chỉnh.

"Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng. Thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc thanh tra chuyên đề; thực hiện nghiêm quy định Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo năm 2018… Cán bộ thanh tra, nhất là người đứng đầu phải gần dân, lắng nghe dân nhất là trong quá trình giải quyết những vấn đề bức xúc nhằm khắc phục tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, đông người.

Tổng Thanh tra Chính phủ trao cờ thi đua cho 15 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tổng Thanh tra Chính phủ trao cờ thi đua cho 15 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ. Ngành Thanh tra cần sớm trình Chính phủ đề xuất sửa đổi Luật Thanh tra năm 2010.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trung thành, tận tụy, gương mẫu; xây dựng tổ chức tinh gọn, nhưng hoạt động hiệu quả.

PV