Điều chỉnh kích thước chữ

Thanh tra Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng

(CLO) Đoàn Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng vừa tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Trường liên cấp quốc tế Singapore.

Audio

Ngày 24/9, Đoàn Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng vừa tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng. 

Bà Lê Thị Ngọc Mai, Chánh Thanh tra Sở, Phó Trưởng Đoàn Thanh tra đọc công bố Quyết định Thanh tra. Ảnh: Sở Giáo dục - Đào tạo Đà Nẵng

Bà Lê Thị Ngọc Mai, Chánh Thanh tra Sở, Phó Trưởng Đoàn Thanh tra đọc công bố Quyết định Thanh tra. Ảnh: Sở Giáo dục - Đào tạo Đà Nẵng

Bà Lê Thị Ngọc Mai, Chánh Thanh tra Sở, Phó Trưởng Đoàn Thanh tra đã đọc toàn văn Quyết định số 1412/QĐ-SGDĐT ngày 16/9/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thanh tra công tác quản lý và tổ chức hoạt động dạy học tại Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng.

Được biết, đây là cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch đã được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng phê duyệt từ đầu năm học 2019 - 2020.

Theo Quyết định 1412/QĐ-SGDĐT, thời kỳ thanh tra là từ đầu năm học 2018 - 2019 đến thời điểm thanh tra.

Thời hạn thanh tra là 15 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Thanh Hải