Điều chỉnh kích thước chữ

Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, thúc đẩy kinh tế Thủ đô tăng trưởng năm 2019

(CLO) Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 7,4-7,6% trong năm 2019, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp để kịp thời có biện pháp tháo gỡ thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

Báo nói Công luận
Hà nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế Thủ đô tăng trưởng trong năm 2019. (Ảnh: Hoàng Thao)

Hà nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế Thủ đô tăng trưởng trong năm 2019. (Ảnh: Hoàng Thao)

Ngày 16/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng năm 2019.

Theo đó, kết quả phát triển KT-XH trong 3 tháng đầu năm 2019 cho thấy, các ngành, lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng.

Cụ thể, GRDP quý I tăng 6,99% so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước thực hiện là 68.100 tỷ đồng, đạt 25,9% dự toán (tăng 30,3% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, một số chỉ tiêu có dấu hiệu chững lại, tốc độ tăng đạt thấp hơn cùng kỳ…

Để hoàn thành mục tiêu tăng trường kinh tế từ 7,4-7,6% trong năm 2019, Chủ tịch UBND TP. Nguyễn Đức Chung yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã tập trung, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019.

UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã tập trung rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính; chỉnh sửa và bổ sung các cơ chế, chính sách tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, cung cấp dịch vụ công; hoàn thành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, kế hoạch dịch vụ công mức 3, 4 năm 2019 của Thành phố; hoàn thành chỉ tiêu 80% dịch vụ công đạt mức độ 3, 4; Tổ chức thực hiện các giải pháp về nâng cao Chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

UBND TP giao các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã triển khai các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, chỉ số PCI của Thành phố. Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc, có biện pháp tháo gỡ thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, theo dõi sát tình hình thị trường, nắm bắt thông tin cung cầu hàng hóa, giá cả, kịp thời thông tin cho doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh; Tổ chức thực hiện các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tập trung vào các chỉ số thành phần: Gia nhập thị trường; Tiếp cận đất đai, Tính minh bạch và tiếp cận thông tin…

Đẩy mạnh thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài. Tập trung tháo gỡ về thủ tục cho các nhà đầu tư trong nước trên tất cả các lĩnh vực để đẩy nhanh thu hút đầu tư nội địa. Tích cực thu hút và giải ngân các dự án ODA, FDI; huy động nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trung tâm thương mại, siêu thị, các chợ trên địa bàn; tích cực trao đổi, kết nối cung cầu hàng hóa giữa Hà Nội với các địa phương. Quản lý tốt thị trường trong nước, các kênh phân phối, bán lẻ, kiểm soát chặt chẽ việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tham gia thị trường phân phối bán lẻ theo đúng quy định của pháp luật và cam kết quốc tế.

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu các ngành công nghiệp, đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp theo hướng tăng nhanh hàm lượng công nghệ cao; phát triển công nghệ vật liệu mới, công nghệ hỗ trợ, nhất là trong lĩnh vực điện tử, chế tạo máy, phương tiện vận tải; thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng và lấp đầy các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

P.V